Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Community

Wat worden de randvoorwaarden bij het ontwikkelen van online onderwijs?

We weten inmiddels dat het onderwijs voorlopig nog grotendeels online zal blijven. Mirko Tobias Schäfer stelde op Twitter een aantal vragen en wij duiken er graag even in. Wat worden de randvoorwaarden bij het ontwikkelen van onderwijs op afstand voor de komende blokken? Hoe gaan we zorgen dat docenten dit niet in hun vrije tijd hoeven te doen? Komen er bijvoorbeeld DCU voor voorbereiding online formats? Aan welke eisen moeten de formats voldoen (opnamekwaliteit, beeldkwaliteit)? Komt er vergoeding voor het nodige equipment (microfoons ed), hoe gaan we om met aantal contacturen bij asynchroon onderwijs en begeleiding van kleine groepen via Teams?


Mathil Gelens
5 June 2020

Reacties

 1. Kim Zunderdorp
  Kim Zunderdorp

  Ha Mirko en andere collega’s,

  Ja, het is nogal wat, het besluit dat een groot deel van het onderwijs ook in blok 1 en 2 op afstand plaats zal vinden. Dat vraagt een hoop jou en al onze docenten, dus begrijpelijk dat je hier vragen over hebt. Ik zal eerst wat uitleg geven over het proces waar we nu in zetten en daarna de concrete vragen beantwoorden.

  Proces
  Het College heeft op 2 juni de universitaire kaders voor onderwijs in semester 1 vastgesteld. Faculteiten waren al bezig om binnen die kaders te kijken welk onderwijs op locatie plaats kan vinden en welk onderwijs op afstand plaats zal vinden – dat zal hopelijk half juni zijn afgerond. We verwachten dus dat je op korte termijn weet welke mogelijkheden er voor jouw cursus zijn. Wel wil ik daarbij opmerken dat de landelijke maatregelen tussen nu en september natuurlijk nog kunnen veranderen – hopelijk zodat meer onderwijs op de universiteit mogelijk is, maar de maatregelen kunnen ook weer aangescherpt worden.
  Tegelijkertijd werken we hard aan de ondersteuning van docenten voor volgend semester.

  We breiden ook ons ondersteuningsaanbod over de didactische en technische kanten van onderwijs op afstand uit en zorgen voor de juiste faciliteiten. Dat doen we terwijl we natuurlijk ondersteuning bieden aan de docenten die in blok 4 onderwijs verzorgen. Best een klus dus!

  Geef jij een cursus in blok 1? Neem dan contact op met je onderwijsdirecteur om te overleggen hoe jouw cursus vorm gaat krijgen.

  We weten ook dat dit veel tijd vraagt van docenten. Overleg dus met je onderwijsdirecteur en/of leidinggevende over je tijdsbesteding. En neem ook voldoende rust, probeer toch ook tijd te vinden in deze zomer om vrij te nemen. Het College van Bestuur vindt dit ook een belangrijk onderwerp en heeft daarom een werkgroep in het leven geroepen die specifiek kijkt naar werkdruk in deze tijden. De resultaten verwachten we binnenkort. Kijk in de tussentijd voor tips op
  https://www.uu.nl/informatie-coronavirus/werken-op-afstand/coronavirus-mentaal-welzijn
  https://www.uu.nl/informatie-coronavirus/werken-op-afstand/coronavirus-fysiek-welzijn

  Vragen
  – Waar kan ik terecht voor ondersteuning?
  Er zijn veel mensen die je kunnen helpen met allerlei vragen. Kijk op https://www.uu.nl/onderwijs/kwaliteit-en-innovatie/onderwijs-geven-op-afstand waar je met jouw vraag terecht kan. Geen antwoord gekregen? Stel je vraag hier op TAUU!

  – Aan welke voorwaarden moeten online formats voldoen?
  In de basis is dat maar één voorwaarde, net zoals bij regulier onderwijs: onderwijs op afstand moet van voldoende kwaliteit zijn om de beoogde cursusdoelen te bereiken. Je bepaalt samen met je onderwijsdirecteur en examencommissie hoe je dat het beste kan doen. Wil je daar advies over? Kijk op https://www.uu.nl/onderwijs/kwaliteit-en-innovatie/onderwijs-geven-op-afstand waar je terecht kan voor ondersteuning. Je kan bijvoorbeeld een professioneel consult met een onderwijskundig adviseur aanvragen: https://www.uu.nl/onderwijs/onderwijsadvies-training/advies/professioneel-consult-voor-uu

  – Aan welke technische eisen moeten de formats voldoen (opnamekwaliteit, beeldkwaliteit, …)
  Hier zijn geen generieke eisen aan. Wil je advies over geschikte opnamekwaliteit bij jouw gekozen tool? Neem dan met Educate-it contact op: https://educate-it.uu.nl/didactisch-en-praktische-ondersteuning/

  – Hoe gaan we om met aantal contacturen bij asynchroon onderwijs en begeleiding van kleine groepen via Teams?
  Contacttijd krijgt in deze tijden inderdaad een andere betekenis, dus dit is een goede vraag! We hebben hier nog geen uitspraken over gedaan, maar willen wel opnieuw gaan kijken naar de definitie van contacttijd. In de tussentijd: redeneer vanuit de gedachte waarom we contacttijd belangrijk vinden. Interactie tussen docent en student en tussen studenten is cruciaal voor het leerproces van studenten. Organiseer je onderwijs dus zo dat dit mogelijk is en zodat je studenten in staat stelt om de leerdoelen van je cursus te bereiken. En ter geruststelling: we komen in semester 1 niet controleren of elke bacheloropleiding minimaal 12 contacturen per week heeft.

  – Komen er DCU voor voorbereiding online formats?
  Het voorbereiden van onderwijs in een nieuw format kost natuurlijk tijd, dus dit is een logische vraag. Het verschilt per faculteit hoe de taakstelling van docenten tot stand komt. Heb je vragen over je taakstelling? Neem dan contact op met je leidinggevende en/of onderwijsdirecteur.

  – Cursusevaluaties & wat ermee gedaan wordt
  In blok 3 en 4 hebben we gepilot met aangepaste cursusevaluaties onder studenten, in verschillende varianten bij verschillende faculteiten. Dat evalueren we aan het einde van blok 4; dan maken we ook afspraken over de cursusevaluaties in blok 1. Maar wees gerust: je cursusevaluaties worden natuurlijk aangepast op deze nieuwe stijl van onderwijs. En ik kan natuurlijk niet spreken voor je leidinggevende, maar het lijkt me dat in je beoordelingsgesprek vooral gekeken wordt naar hoe je te werk bent gegaan in deze situatie en hoe je omgaat met de feedback uit de cursusevaluaties; niet naar de precieze uitkomsten van de cursusevaluatie.

  – Krijgen we het nodige equipment vergoed, zoals microfoon, camera, etc
  Heb je een UU laptop? Dan heb je waarschijnlijk al voldoende in huis om onderwijs op afstand te geven. Heb je extra faciliteiten nodig voor het onderwijs dat je voor ogen hebt? Neem dan contact op met je leidinggevende om te overleggen of je iets kan kopen, iets kan lenen van de UU of voor enkele keren op een UU-locatie gebruik kan maken van faciliteiten. Kijk ook hier voor meer informatie: https://www.uu.nl/organisatie/arbovoorzieningencomputeraccessoires-voor-thuis

  Veel succes toegewenst!
  Kim Zunderdorp
  (Beleidsadviseur onderwijs, directie Studenten, Onderwijs & Onderzoek)

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd