Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Nieuws

Teams opnamen in SharePoint of OneDrive

Opnamen die je in Teams maakt van vergaderingen/colleges worden sinds begin augustus opgeslagen in SharePoint of OneDrive in plaats van in Stream, de videoservice van Office 365.

De nieuwe manier van opslaan biedt een aantal voordelen. Zo wordt het eenvoudiger om permissies in te stellen op losse opnamen, kan een opname gedeeld worden met externen en zijn opnamen sneller beschikbaar na afloop van een vergadering/college. 

Opnamen van oude vergaderingen/colleges die al in Stream staan, blijven daar voorlopig staan. In de toekomst worden deze opnamen gemigreerd naar SharePoint of OneDrive. 

Sinds begin augustus wordt bij het opslaan van opnamen gekeken naar wat voor soort vergadering/college het is. Er zijn twee soorten vergaderingen/colleges:

Teams vergadering/college gekoppeld aan Teams kanaal

Als je een team hebt geopend dan kies je links eerst het kanaal waarin je aan het werk wil gaan. Standaard is dit het ‘Algemeen’ kanaal. Daarna kun je rechts bovenaan via het pijltje (naast ‘Vergaderen’) kiezen voor ‘Een vergadering plannen’. Op deze manier plan je een vergadering/college in die gekoppeld is aan een kanaal.

Deze opnamen worden voortaan opgeslagen in de SharePoint site die automatisch door Teams gekoppeld is aan het team.

Opnamen kan je achteraf terugvinden via de ‘Posts’ tab van het kanaal. Als je op de opname klikt dan zal automatisch een nieuwe browser geopend worden waarin de opname wordt afgespeeld.

Wil je een overzicht van alle opnamen van het betreffende kanaal? Kies dan in Teams bovenaan in het kanaal voor ‘Bestanden’ en klik op de map ‘Recordings’. Hierin staat de map ‘View Only’ die alle opnamen van dat kanaal bevat.

De personen die in Teams toegang hebben tot het betreffende kanaal, hebben ook toegang tot de opnamen. Standaard zullen studenten hierbij de opnamen alleen kunnen bekijken en niet downloaden.

Overige Teams vergaderingen/colleges

Overige Teams vergaderingen/colleges zijn vergaderingen die je aanmaakt via de ‘Nieuwe Teams Vergadering’ knop in Outlook of via de agenda in Teams.

Deze opnamen worden voortaan opgeslagen in de OneDrive van de persoon die tijdens de meeting op de ‘Opnemen’ knop drukt. Op het hoogste niveau in OneDrive zal automatisch een map ‘Recordings’ aangemaakt worden waar de opname terug te vinden zal zijn.  

Als de opname gereed is dan krijgt automatisch iedereen die was uitgenodigd voor de vergadering toegang tot de opname. Dit geldt alleen niet voor externen. Met hen dient de opname expliciet gedeeld te worden vanuit OneDrive. 

De opname is te bekijken vanuit de map in OneDrive, maar ook via de chat van de vergadering in Teams.  


24 August 2021

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd