01 feb 2016

Interactieve video lectures met Scalable Learning


Auteur:

Scalable Learning is een online platform waarin kennisclips kunnen worden verrijkt en geïntegreerd in een interactieve omgeving. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om vragen binnen een kennisclip te integreren en kunnen studenten vragen aan de docent en/of aan elkaar stellen. Sinds september 2015 is het project ‘Scalable Learning’ van start gegaan. Dit project wordt ondersteund vanuit Educate-IT en een aantal docenten vanuit de faculteit Bètawetenschappen zijn betrokken bij de implementatie. De eerste pilot is reeds uitgevoerd in de eerstejaars cursus Moleculaire Biologie. Zowel de docenten als studenten waren zeer positief over dit platform.

Voor Educate-it binnen Bètawetenschappen zijn Fons en ik geïnterviewd, naar het gebruik van interactieve kennisclips binnen de cursus Moleculaire Biologie. Hieronder een stuk uit dat interview.

 

‘Studenten willen nóg meer vragen in de video’s’

‘Fons en ik zetten al langere tijd kennisclips in, zodat we tijdens contactmomenten dieper met studenten op de stof in kunnen gaan. Studenten waarderen dat, maar vorig jaar gaven ze aan dat ze tijdens de kennisoverdracht wel de interactie misten. Tegelijkertijd ontdekten we een nieuwe tool: ScalableLearning. Docenten kunnen hierin video’s delen, verrijken, interactief maken en het kijkgedrag van studenten analyseren. Studenten kunnen notities maken, elkaar vragen stellen, aangeven wanneer ze een passage niet goed begrijpen, of vragen aan de docent stellen naar aanleiding van de video. Kortom, ideaal voor onze video’s.

Daarnaast bleek je ook met een druk op de knop al deze informatie om te kunnen zetten naar een PowerPoint Slide voor in je werkcollege. Daar kun je dan antwoord geven op de vragen, extra uitleg geven over wat niet begrepen is, of in discussie gaan met de studenten.

In de voorgaande jaren heeft Fons al veel video’s gemaakt die we gemakkelijk in ScalableLearning konden zetten. Doordat de video’s er al waren, was dat nog maar weinig werk. Vervolgens hebben we bij iedere kennisclip vragen bedacht en met ScalableLearning de vraag in de video verwerkt. Dit mondde uit in ongeveer 29 kennisclips met 2 à 3 vragen per clip.

Om het contactonderwijs goed te laten aanlaten sluiten bij de online voorbereiding, hebben we ook dit aangepast. De hoorcolleges zijn vervangen door kleinschalig werkcolleges. Twee tutorgroepen vormden samen één werkgroep. Hierdoor leerden de studenten met elkaar in een vertrouwde omgeving. Deze kleinschalige werkgroepen hadden ieder hun eigen online cursus in ScalableLearning.

Studenten moesten thuis de kennisclips bekijken, de daarin gestelde vragen maken en vragen over de clip stellen. Vervolgens moesten ze in Blackboard een quiz maken over de kennisclip. Hiervoor kregen studenten dan een bonus op hun eindcijfer. Daarna hadden studenten een werkcollege zonder docent waarin zij vragen moesten beantwoorden met elkaar. De antwoorden op de vragen moesten ze vervolgens opsturen naar de docent. Later die week kregen ze een werkcollege van mij of Fons die de antwoorden op de vragen behandelde, overige vragen beantwoorde en de discussie leidde.

Uit de evaluatie blijkt dat studenten zeer te spreken waren over de opzet van de cursus. De video’s waren handig om terug te kijken en de vragen zorgden voor een betere verwerking van de leerstof. Het liefst zouden studenten nóg meer vragen willen in de video’s.

Een tip die ik collega’s graag wil mee geven is dat wanneer je video’s inzet, dat je er altijd een activiteit aan koppelt. Ofwel vragen ofwel een quiz of een andere opdracht. Op die manier kun je de video effectief inzetten in je onderwijs. ScalableLearning is een tool waarmee video’s goed kunt integreren in je onderwijs.’

Share

Geef een reactie