Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Community

Waarde van verkennen van welzijnsvragen met studenten en collega’s

Studenten kunnen met verschillende welzijnsklachten te maken krijgen tijdens hun studie, zoals stress en faalangst. Uit onderzoek van Caring Universities (2020) is gebleken dat aan het begin van de coronacrisis 56% van de studenten zich slechter kon concentreren, 52% eenzamer en 44% somberder was. Het percentage studenten met matig tot ernstige depressieve klachten was in dit onderzoek 10% hoger dan in de periode voor corona. In opdracht van het ministerie van OCW deden het RIVM, het Trimbos instituut en de GGD GHOR Nederland in 2021 onderzoek naar studentenwelzijn. Daaruit bleek dat 62% van de ondervraagde studenten veel of heel veel stress ervaart en 97% enige mate van stress ervaart. Mede door dergelijke alarmerende cijfers komt er de laatste tijd steeds meer maatschappelijke aandacht voor studentenwelzijn.

In het kader van dit thema verkennen we met 5 collega’s in een tweejarig REBO facultair USO project samen met studenten B&O verschillende welzijnsvraagstukken. We besteden aandacht aan deze welzijnsvraagstukken vanuit zowel het maatschappelijk, organisatorisch als individueel perspectief.

Dit doen we in de vorm van een module van 4 á 5 bijeenkomsten waar studenten zich voor kunnen aanmelden. In deze module worden er gesprekken gevoerd tussen studenten, docenten en alumni van de UU. Zij krijgen de kans om hun eigen verhaal te doen en ervaringen te delen. Er wordt gezamenlijk ingegaan op thema’s zoals: waardoor worden welzijnsproblemen veroorzaakt? Wat kan de universiteit betekenen? Wat kun je zelf doen? Ook worden er individuele gesprekken gevoerd waarbij we de rol van welzijnsbegeleider aannemen om met de student in gesprek te gaan over hoe het met ze gaat.

Wat levert het op?

Dit project biedt een uniek inkijkje in de vragen waar studenten mee worstelen als het gaat om welzijn, zowel op individueel als op organisatieniveau. Voorbeelden van zulke vragen zijn: Hoe kan ik alle ballen tegelijk in de lucht houden? Waarom wordt extra studeren ‘vertraging’ genoemd in plaats van ‘verrijking’? Waarom kan ik in Osiris zien hoe ik het doe ten opzichte van andere studenten?

Daarbij vinden studenten het ook taboedoorbrekend om open gesprekken te voeren over dit thema en ondervinden ze veel steun aan docenten en trainers die over hun eigen welzijnsvraagstukken spreken. Studenten geven aan dat het waardevol is om deze gesprekken binnen de muren van de universiteit te voeren, dit versterkt het gevoel dat de universiteit ook echt betrokken is bij dit onderwerp. Wat hierbij ook helpt is dat de modulebijeenkomsten plaatsvinden op een andere plek dan het reguliere onderwijs, zodat studenten uit hun dagelijkse context kunnen stappen.

De bedoeling is om de module aan te blijven bieden als vast onderdeel van de B&O Academie (extra-curriculair programma) en om ‘werken aan je welzijn’ als trainingsonderdeel in Bachelor 1 te verwerken in een cursus over managementwetenschappen.

Wat kunnen we zelf doen?

Het is erg waardevol om te experimenten met oefeningen die je zelf kunt doen om je welzijn te verbeteren, zoals meditatie of inzicht krijgen in je ‘energie-dagboek’. Daarnaast zijn er ook een aantal punten van feedback uit het project gekomen over wat we als opleiding kunnen betekenen, zoals: help studenten een juiste balans te vinden tussen ontspanning en uitdaging, wees open over welzijnsvragen en organiseer check-ins om te vragen hoe iedereen erbij zit.

De belangrijkste uitkomst is het belang van naar elkaar omkijken en open staan voor een gesprek over de zorgen en verhalen die een ander kwijt wil.

We hopen andere collega’s te inspireren om het gesprek over welzijn aan te gaan. Het is een onderwerp dat ons allen aangaat; iedereen worstelt weleens met hun welzijn. Ga het gesprek aan!

Meer weten?

Voor meer informatie over dit USO project kun je contact opnemen met Marij Swinkels en/of Jasmijn van Harten


Marijn van Ellen
7 juli 2022

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.