Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Over T@UU

Iedereen heeft zijn eigen expertise. Als je jouw kennis en ervaring met anderen deelt, wordt het enorme netwerk van docenten op de Universiteit Utrecht zichtbaar én kunnen we profiteren van elkaars netwerk, kennis en ervaring.

Docentencommunity T@UU (Teaching At Utrecht University) is het netwerk voor en door alle docenten van de Universiteit Utrecht. Bij T@UU ontmoeten docenten elkaar, zowel online als persoonlijk, om kennis te delen, ideeën en inspiratie op te doen en om gezamenlijk projecten te ontwikkelen. Een netwerk met ruimte voor creativiteit en innovatie.

De visie van T@UU is het luisteren naar en verwoorden van de belangen van al het UU-personeel dat betrokken is bij het onderwijs, met als doel onze onderwijsomgeving te versterken.

Wij geloven dat door het verzamelen van de onderwijservaringen van personeel dat betrokken is bij de UU-gemeenschap, we van elkaar kunnen leren, met elkaar kunnen netwerken en de problemen en zorgen kunnen bestrijden die we in ons werk tegenkomen.

We streven ernaar om te luisteren naar de belangen van UU-personeel dat betrokken is bij onderwijs door 1) offline en online meet-ups, 2) het bijwonen van onderwijsevenementen om met de gemeenschap in contact te komen en 3) het volgen van offline en online discussies over onderwijs geven aan de UU.

We streven er vervolgens naar de belangen over onderwijs, van UU-medewerkers die betrokken zijn bij onderwijs, te behartigen door 1) erover te schrijven op onze website, 2) er aandacht aan te besteden in een podcast, 3) (on)gevraagd advies te geven aan het onderwijsbestuur, het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT) of het bestuur van de universiteit en 4) door memo’s of rapporten te publiceren over zaken die we tegenkomen.

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.