Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Community

Wie heeft er ervaring met hybride onderwijs? / Who has experience with hybrid education?

Ik ben na de zomer weer begonnen met lesgeven. Dat kon weer in de collegezaal, maar een aantal studenten volgden i.v.m. verkoudheidsklachten het werkcollege online. Dit vergt weer een andere (hybride) manier van lesgeven. Heeft iemand hier al meer ervaring mee? Waar loop je tegenaan? Wat zijn goede tips?

I started teaching again after the summer. That was possible again in the classroom, but a number of students followed the seminar online due to cold problems. This requires another (hybrid) way of teaching. Does anyone have more experience with this way of teaching? Did you experience any problems / do you have any advice for me?


Leonie Kroes-Wichers
28 januari 2022

Reacties

 1. Leonie Kroes-Wichers
  Leonie Kroes-Wichers

  Op twitter deelde Sanne Frequin al de tips om haar eigen laptop met Teams aan als ‘student’ aan te zetten, daarnaast was een student moderator, die de chat in de gaten hield. De studenten op afstand liet ze in de chat reageren. Ze deelde de powerpoint al van te voren.

  On twitter, Sanne Frequin shared her suggestions to turn on her own laptop with Teams as a ‘student’, one student was a moderator, who kept an eye on the chat. The remote students could react in the chat. She shared the powerpoint beforehand.

 2. Judith van de Kamp
  Judith van de Kamp

  Ik heb gister op het UCU vlak voor een fysieke sessie last-minute een digitale verbinding opgezet voor een student die thuisbleef met klachten. Zelfs discussies kon ze volgen (én aan deelnemen), en ze deed ook een groepsopdracht met een student in de klas. Ik was zo blij!!
  Als docent je aandacht verdelen vond ik lastig. Ik denk dat dat een kwestie van wennen is. Dat het geluid zo goed is verbaasde me (MS Teams). Ben benieuwd hoe het is met meerdere studenten die er online bij zijn.

 3. Sanne Schreurs
  Sanne Schreurs

  In Maastricht, op de Faculteit Gezondheid, Geneeskunde en Life Sciences (FHML), is een pilot gedaan rondom hybride onderwijs. In Maastricht wordt Probleem Gestuurd Onderwijs gegeven, waarbij studenten in groepjes van 10-12 met een tutor samenzitten en een probleem en hun literatuuronderzoek rondom dat probleem bespreken. In zo’n ‘tutorgroep’ is de pilot gedaan: 4 fysiek aanwezige studenten, 6 online studenten, en 1 fysiek aanwezige tutor. Ondanks een groot aantal problemen, waarvan er veel technisch waren, zijn er ook veel nuttige tips uit deze pilot gekomen. De tips zijn te vinden in deze PDF.

 4. Hanneke Paulssen
  Hanneke Paulssen

  Ik geef wiskunde aan een groep van 120 (2e jaars) studenten Aardwetenschappen. Het vak bestaat normaalgesproken uit steeds 2 uur hoorcollege (plenair) en aansluitend 2 uur werkcollege (in verschillende groepen) waarin de sommen geoefend kunnen worden en (meestal individuele) vragen gesteld kunnen worden aan mij of een assistent. Vanwege de coronamaatregelen heb ik het als volgt aangepakt: alle hoorcolleges heb ik opgenomen en deze opnames kunnen de studenten voorafgaand aan het werkcollege (op een eigen moment) zien. Ik plan na elk hoorcollege een half uur in waarin studenten mij vragen kunnen stellen via Teams. Daarnaast heb ik alle studenten gevraagd of ze de werkcolleges graag fysiek op locatie of liever online wilden volgen. 54 studenten gaven aan dit op locatie te willen volgen. Omdat ik slechts beschikking had over 3 werkcollegezalen voor elk 13 personen heb ik de groep van 54 ingedeeld zodat er gerouleerd kon worden – soms een werkcollege volgen op locatie en soms online. Steeds vinden er op hetzelfde moment 4 werkgroepen plaats, waarvan 3 op locatie en 1 online. Studenten die zich aangemeld hadden voor een werkcollege op locatie kunnen daardoor bij verkoudheidsklachten alsnog op dat moment online deelnemen. Wat ik wel merk is dat er online veel minder vragen worden gesteld en dat er meer studenten dan normaal zijn die achterlopen, ik vrees dat die de eerste deeltoets niet gaan halen. Ik probeer dan ook tussendoor veel contact te onderhouden met de studenten die dat nodig hebben.

 5. Bert Slof
  Bert Slof

  Mijn tip is om goed na te denken over de vorm waarin je hybride onderwijs aan wilt bieden. Het is afhankelijk van je leerdoelen, didactische activiteiten en toetsing wat de meest geschikte vorm is. Voor de Master cursus Instructional Design and Evaluation begonnen we op locatie en gingen we na 2 weken online verder. Voor de hoorcolleges heb ik vier á vijf kennisclips met verwerkingsvragen gemaakt welke in de werkgroepen middels interactieve JigSaw discussies besproken worden. Voor de uitleg over de langlopende opdracht heb ik korte clips opgenomen die alle studenten vooraf bekijken. Eerder werd deze informatie veelal tijdens de werkgroep bijeenkomsten aangeboden, maar ik merk dat dit me nu veel tijd bespaart, een ander voordeel is dat studenten die niet fysiek aanwezig kunnen zijn zo in ieder geval deze uitleg wel meekrijgen. Daarnaast kun je nu direct met deze informatie aan de slag. Tip is wel om studenten te wijzen op het tijdig verwerken van de aangeboden informatie, deze werkwijze is voor veel studenten toch wel even wennen. Voor de community vorming merk ik dat vooral bij eerstejaars het fysiek bij elkaar komen belangrijk is. Mocht je studenten willen laten kiezen of ze online of fysiek het onderwijs willen volgen, wees je dan bewust van de gevolgen. Er kunnen hele kleine werkgroepen ontstaan welke zowel fysiek als online verzorgd dienen te worden, hetgeen tevens de community vorming kan verminderen.

 6. Sara Burt
  Sara Burt

  I recently gave a couple hybrid lectures for the MSc One health at Fac. Vet. Medicine and it went well. It’s a good idea to get online before the lesson starts and check with one of the home students that they can see and hear you before you start. If I remained standing just to the side of the whiteboard home students could see me as well as the PPT slides. After that I didn’t need to think much more about it during the presentation — apart from the fact that if you walk too far way from the whiteboard the home students can’t see you any more! It is handy if a colleague on a different pc/laptop can monitor the Chat in case a home student asks a question, but you could ask home students to just open their mike and put their question if you don’t have a colleague free to help.

 7. Majanne Wolters
  Majanne Wolters

  Bij deze een praktijkervaring:
  Gisteren heb ik een hybride communicatietraining gegeven met 4 studenten in de zaal en 3 thuis via Teams, omdat ter plekke bleek dat 3 studenten niet konden komen. Het was eenvoudig om in te loggen in Teams in de zaal en vervolgens de studenten thuis in een gesprek uit te nodigen. Het leuke webcambolletje op de desk ging meteen aan de slag met filmen. Ik kon de studenten thuis goed horen en zien op het scherm van de desktop en dit eventueel ook projecteren op het scherm. (Dat deed ik af en toe kort, als ik met hen in gesprek was, zodat de studenten in de zaal ook betrokken bleven.)
  De camera richtte ik op de balie waar de studenten in de zaal met een simulatiepatient gesprekken oefenden. De studenten thuis konden het goed meekrijgen, zelfs toen de depressieve patient zacht praatte. Dus technisch vond ik het goed in orde. Alleen is het snoertje van de webcamera wat kort, waardoor je niet helemaal vrij de camera kunt richten.
  Als ik de studenten in de zaal een opdracht gaf om iets in tweetallen te bespreken, dan ‘bespraken’ de studenten thuis het met elkaar in de chat. Op mijn telefoon heb ik ook teams en kon in de chat meelezen wat ze bespraken.
  Op laatst heb ik hen in de chat nog een foto gestuurd met de tips die we tijdens de training op het whiteboard hadden verzameld.
  Ik heb de studenten thuis aangeboden om via de webcam te oefenen met de patient (terwijl de andere studenten al weg waren), maar dat wilden ze niet. Ze waren wellicht al verzadigd en was de stap te groot van kijken naar doen. (Bij de online trainingen die we in het voorjaar gaven ging het boven verwachting goed via Teams. Dus het had wel gekund.)

  Dit is allemaal improviserenderwijs gegaan, ook omdat de groep klein was, de soepele techniek was behulpzaam.

 8. Aleid de Jong
  Aleid de Jong

  Voor het geven van hybride onderwijs kan je in de werkgroepzalen van de UU met de pc die hier staat vrij gemakkelijk inloggen met Teams (trek hiervoor wel even een kwartierje uit zodat je alles rustig klaar kunt zetten). Als je van tevoren een Teams-bijeenkomst hebt aangemaakt kunnen studenten vanuit huis ook deelnemen. Door je scherm te projecteren, kan je deze studenten ook groot zichtbaar maken. Door de speaker/ microfoon in de zalen zijn zowel de studenten op afstand als de studenten op locatie goed te horen. Studenten op locatie moeten dan wel hun laptopgeluid muten om rondzingend geluid te voorkomen.

  Een aantal tips voor deze manier van hybride onderwijs geven:
  • Geef een duidelijke structuur aan de bijeenkomsten en communiceer deze structuur van tevoren met alle studenten. Bijvoorbeeld: eerst tien minuten instructie, daarna tien minuten ruimte voor vragen, daarna een groepsopdracht. Zo kunnen ook de studenten op afstand goed volgen wat er gebeurt, en weet iedereen wat ‘ie kan verwachten.
  • Wijs één student aan die de chat van Teams in de gaten houdt voor vragen, en wijs één student aan die in de gaten houdt of je als docent goed in beeld bent (via de webcam) voor studenten op afstand. Dan kan je je als docent blijven richten op het lesgeven. De studenten kunnen hiervoor eventueel rouleren. Na afloop kan je met de studenten evalueren hoe dit ging, en hoe dit voor de volgende colleges gedaan kan worden.
  • Besteed in je onderwijs extra aandacht aan vragen van studenten, zodat iedereen zich betrokken voelt. Spreek van tevoren met studenten af hoe ze hun vragen kunnen stellen. Verschillende opties hiervoor zijn:
  1. Silent questions: alle studenten mailen vragen van tevoren.
  2. Las een apart spreekuur in voor vragen van studenten.
  3. Studenten stellen vragen tijdens het college. Je kunt hiervoor evt. aparte tijdslots inlassen (bv eerst instructie, dan 10 min tijd voor vragen) tijdens het college. Zo krijgen ook studenten op afstand de ruimte om hun vraag te stellen, zodat zij zich niet geisoleerd/ achtergesteld voelen. Studenten op locatie kunnen een vraag stellen in zaal. Studenten op afstand kunnen een vraag stellen via de microfoon van de eigen laptop. Studenten op afstand zijn dan te horen voor hele werkgroepzaal (via speakers), en te zien via een projectiescherm. Hierbij is het aan te raden dat de docent ook zijn/ haar hoofd naar de webcam richt als er een vraag is van online studenten.

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.