03 apr 2018

ICUU: Intercultural Competences for teachers


Auteur:

Through bi-weekly posts, the ICUU team participating in the USO-project on ‘Intercultural Competences for Utrecht University’ will share updates on progress regarding the initiatives to enhance the intercultural competences (IC) of three target groups: students, teachers and support staff.

(Read the Dutch version below.)

This week: teachers: Intercultural competences for teachers

This part of the USO project is aimed at teachers at the UU. In this project the aspect of intercultural competences in the current UTQ courses (in Dutch: BKO) will be reinforced and a new course in intercultural competences will be developed in addition to already existing courses for the international classroom.

University Teaching Qualification (UTQ)

As part of the USO-project on ‘Intercultural Competences for Utrecht University’ we will examine how intercultural competences can become part of the content of the programme of the University Teaching Qualification (UTQ, in Dutch: BKO). In order to do so we will send a questionnaire to teachers who have recently followed the UTQ programme to identify if and how the experience of teaching abroad has helped teachers in their development of intercultural competences. The results of the questionnaire will be used as a (potential) recommendation for a teaching experience abroad. Furthermore, it will be examined how the aspect of intercultural competence can be addressed within the course programme of the UTQ.

New course ‘Intercultural Competences for teachers’

A new course for university teachers will also be developed. This course will be open to all teachers of the UU and can be followed in addition to the course Teaching in the International Classroom which has a more didactical approach, but the course can also be followed in itself. The focus of the course ‘Intercultural competences for teachers’ will be on the teacher’s personal development in intercultural competence but always from the point of view of their own educational practice. We will do this by reflecting on video material, case studies and on the ‘rich points’ from their own educational practice. In collaboration with the faculty of Science it will be assessed whether the course ‘Intercultural competences for teachers’ is also applicable for the multicultural classroom (rather than just the international classroom) and any changes to the programme will be made if necessary.

Didactic guidelines

The experience from the projects above will result in didactic guidelines for teachers in a intercultural setting (whether international or multicultural) and will be presented in a workshop for teachers at the UU. The didactic guidelines will also become available on the TAUU website.

For more information contact Nathalie Veenendaal n.j.veenendaal@uu.nl

Would you like to read more about the ICUU project? Have a look at the articles under the TAUU tag ‘Interculturele competenties’.

 

Nederlands:

Middels tweewekelijkse posts zal het ICUU team in het kader van het USO-project ‘Intercultural Competences for Utrecht University’ updates geven over de voortgang van de activiteiten die worden ondernomen om interculturele vaardigheden van studenten, docenten (WP) en staf (OBP) te bevorderen.

Deze week: docenten: Interculturele vaardigheden voor docenten

Het deelproject dat zich richt op de docentendoelgroep behelst het versterken en uitbreiden van het aspect interculturele vaardigheden binnen het huidige cursusaanbod van Onderwijsadvies & Training voor docenten.

BKO leergang

Binnen dit deelproject zal worden gekeken hoe het aspect interculturele vaardigheden binnen de BKO leergang kan worden versterkt . Hiervoor zal o.a. worden geïnventariseerd wat de opbrengsten van onderwijservaringen in het buitenland zijn (bijv. Erasmus) voor docenten die de BKO leergang al gevolgd hebben. Hieruit volgt een advies voor docenten die de BKO leergang nog gaan volgen en in overleg met andere faculteiten kan dit advies ook in andere BKO-trajecten worden opgenomen. Er wordt daarnaast bekeken hoe aandacht voor interculturele vaardigheden een vaste plek kan krijgen binnen de huidige BKO leergangen.

Nieuwe cursus ‘Interculturele vaardigheden voor docenten’

Het aanbod voor de ontwikkeling van interculturele vaardigheden voor docenten zal daarnaast worden uitgebreid door het ontwikkelen van een specialisatiecursus Interculturele Vaardigheden voor docenten. Deze cursus sluit goed aan op de cursus Teaching in the International Classroom die een meer didactische focus heeft, maar kan ook op zichzelf gevolgd worden. De cursus richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van interculturele vaardigheden van docenten maar altijd vanuit het uitgangspunt van het eigen onderwijs. Dit zal onder andere gebeuren door reflectie op video’s, casussen, en ‘rich points’ uit de eigen onderwijspraktijk. Vervolgens zal in samenwerking met Bètawetenschappen worden onderzocht in hoeverre de cursus Interculturele Vaardigheden voor docenten ook geschikt is voor doceren in een multiculturele context en aanpassingen zullen worden gemaakt indien nodig.

Didactische handleiding

De ervaring met bovengenoemde projecten zal resulteren in een didactische handleiding voor docenten in een interculturele setting (zowel internationaal als multicultureel) en zal in een workshop worden gepresenteerd aan docenten. De didactische handleiding zal daarnaast ook via de TAUU beschikbaar worden gesteld.

Voor meer informatie neem contact op met Nathalie Veenendaal n.j.veenendaal@uu.nl

Wil je meer lezen over het ICUU project? Kijk dan onder de TAUU kennistag ‘Interculturele competenties’.

Share

Geef een reactie