05 sep 2016

Taalvaardigheid van de UU-student


Auteur:

In dit project wordt door vijf bacheloropleidingen vanuit drie faculteiten het probleem van de taalvaardigheid van de UU-student aangepakt. Het project richt zich op vier problemen in de bachelorfase: het instroomniveau van een substantiële groep studenten is te laag; de eindtermen van opleidingen zijn te weinig specifiek voor deze vaardigheden; in het curriculum is vaak niet duidelijk op welke momenten eraan gewerkt wordt; de instrumenten waarmee docenten werken om deze vaardigheden te toetsen en feedback te geven, zijn niet up to date. Dit leidt tot onnodige uitval van studenten, studievertraging, verlaagde rendementen en een te laag uitstroomniveau. Het project leidt tot een verbeterde aandacht voor taalvaardigheid gedurende de matching, uitwerking van taalvaardigheid binnen het curriculum met systematische instructie, oefening en feedback. Daarnaast worden instrumenten ingezet waarmee studenten hun eigen niveau kunnen peilen en verbetermaatregelen nemen.

De volgende vijf opleidingen maken werk van extra zorg voor de taalvaardigheid van hun studenten:

  • Farmaceutische wetenschappen
  • Rechtswetenschap
  • Geschiedenis
  • Nederlands
  • CIW
  • Duits

Er is in het eerste jaar van dit programma hard gewerkt aan de ontwikkeling van materialen voor schrijfvaardigheid, waarbij de volgende materialen opgeleverd zijn:

  • Een digitale toets met items die voor alle opleidingen herkenbaar zijn.
  • Een digitale leeromgeving voor schrijfvaardigheid die gekoppeld is aan de toetsresultaten.
  • Een handboek voor academische schrijfvaardigheid.

Ruim 1500 studenten van het eerste jaar in bovengenoemde opleidingen hebben al een taaltoets uitgevoerd. Dat hebben de eerstejaars zowel in blok 1 als blok 4 gedaan. De resultaten zijn geanalyseerd en de toets is geoptimaliseerd. Verder heeft het COLUU een analyse gemaakt van de leerlijnen en de eindtermen voor schrijfvaardigheid in de participerende opleidingen. Het komend jaar gaan we die leerlijnen verder uitwerken en beter zichtbaar maken voor docenten en studenten. Ook is er samenwerking gezocht met het nieuwe Skills Lab dat binnenkort opent en waar schrijfvaardigheid een belangrijke component is in de service voor studenten. Zo kunnen studenten dus in hun eigen opleiding als onderdeel van het curriculum werken aan schrijfvaardigheid en is individuele coaching mogelijk in het skills lab.

Docenten bij de opleidingen Geschiedenis en Rechtswetenschap hebben het afgelopen jaar workshops verzorgd die gingen over vragen als: hoe geef je op een goede manier feedback op schrijfproducten? Welke eisen stellen we aan de teksten van onze studenten? Hoe ziet een leerlijn voor schrijfvaardigheid eruit?

Ben je geïnteresseerd in dit project en wil je meer weten? Neem dan contact op met één van de projectleiders: Leo Lentz, Ferdi Engels en Jetta Spaanenburg.

Share

Geef een reactie