Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Volg je passie(project) – Kim Zunderdorp

Oktober is de maand van ‘Onderwijs met de samenleving’. Daarom vroegen we Kim Zunderdorp naar (wat haar collega’s gekscherend haar passieproject noemen); Community Engaged Learning.

Wie ben je en wat is je rol binnen de UU?

Ik ben Kim Zunderdorp en beleidsadviseur onderwijs bij de directie Studenten, Onderwijs en Onderzoek. Dat betekent dat ik me bezig hou met allerlei zaken over universiteitsbreed onderwijsbeleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kwaliteitszorg en op het moment aan allerlei beleidsvragen in verband met corona. Daarnaast ben ik programmamanager van het programma Community Engaged Learning.

Hoe en waarom ben je het programma Community Engaged Learning gaan doen?

In het Strategisch Plan 2016-2020 staat dat de UU studenten wil stimuleren om maatschappelijk betrokken te zijn. Die ambitie intrigeerde mij: in hoeverre zijn studenten nu maatschappelijk betrokken en waar liggen nog kansen? Uit een vooronderzoek concludeerden we dat we gelukkig niet vanaf nul hoefden te starten. Er waren tal van activiteiten, vooral buiten het curriculum maar soms ook daarbinnen, waarin studenten werken aan echte maatschappelijke vraagstukken. Maar er lag ook nog een kans om Community Engaged Learning verder te ontwikkelen: ervaringsgericht onderwijs waarin studenten, docenten en externe partners samenwerken aan echte maatschappelijke vraagstukken en daar allemaal van leren. Dat soort onderwijs was nog niet erg ontwikkeld binnen de UU en de voorbeelden die er waren, waren niet zo zichtbaar. De afgelopen twee jaar hebben we daarom ingezet op het zichtbaar maken van dit soort onderwijs, bijvoorbeeld door het maken van filmpjes van het Learning Lab Overvecht en de Utrecht Data School. Ook hebben we bijeenkomsten georganiseerd waarin docenten die al dit soort onderwijs gaven, ervaringen uit konden wisselen om hun onderwijs verder te versterken, binnen de SIG Community Engaged Learning. Ten slotte hebben we veel gesprekken gevoerd over de ambities van de UU, bijvoorbeeld in de tweedaagse over Community Engaged Learning. Als UU zeggen we namelijk dat we willen bijdragen aan een betere wereld. In ons onderwijs is dat vooral zichtbaar door de alumni die we afleveren. Maar zouden studenten niet ook al in en tijdens hun studie een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren via Community Engaged Learning? Uit alle gesprekken blijkt het antwoord daarop ja zou moeten zijn. Daarom gaan we de komende jaren steviger inzetten op het (door)ontwikkelen van Community Engaged Learning aan de UU en aan het duurzaam verankeren daarvan in ons onderwijs.

Wat inspireert je aan Community Engaged Learning?

Wat zo mooi is aan Community Engaged Learning, is dat het betekenisvol is. Het is betekenisvol voor de student, die meer leert over wie hij of zij is en wat zijn of haar rol in de samenleving kan zijn als academisch geschoolde professional. Het is betekenisvol voor de docent, die zelf ook nieuwe inzichten opdoet over de verhouding van theorie en praktijk en nieuwe samenwerkingsverbanden voor onderzoek ontwikkeld. En het is natuurlijk betekenisvol voor de externe partner, die minstens meer inzicht krijgt in de maatschappelijke uitdaging waar de organisatie voor staat. Het is een win-win-win.

Wat is je wens/uitdaging voor het onderwijs? En wat zou Community Engaged Learning hieraan kunnen bijdragen?

Ik denk dat corona heel mooi laat zien hoe belangrijk universitair onderzoek en onderwijs is voor de samenleving. Tegelijkertijd zien we ook dat er af en toe een flinke kloof tussen die twee werelden bestaat en dat wetenschap wordt weggezet als ook maar een mening. Ik wens de universiteit toe dat we die kloof op meerdere vlakken weten te dichten. Community Engaged Learning kan daar denk ik heel goed aan bijdragen, door als universiteit actief de samenleving in te gaan en de samenleving actief te betrekken bij ons onderwijs en onderzoek.

Wil je meer weten over Community Engaged Learning?

Op intranet kun je meer informatie vinden over Community Engaged Learning. In oktober organiseren we allerlei digitale activiteiten, waaronder een key-note van Gert Biesta over de bedoeling van het hoger onderwijs en de relatie tussen de universiteit en de samenleving. Meer weten en aanmelden? Klik dan hier.


Severina Grotenhuis
1 October 2020

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd