Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Docent in the picture: Saskia Stevens (Geesteswetenschappen)

Saskia Stevens is werkzaam als universitair docent bij de afdeling Geschiedenis van de Oudheid en Antieke Cultuur. Ze is gespecialiseerd in de geschiedenis en archeologie van de Romeinse Periode.  Ze ontving een nominatie voor Docent van het Jaar 2018.

Wat wilde je vroeger worden?

Toen ik op de basisschool zat, speelde ik al schooltje met de kinderen uit de straat. Onderwijs geven zat er dus van kleins af aan in als het ware. De passie voor de oudheid is er pas later bijgekomen, vanaf de middelbare school.

Welke docent inspireert jou?

Na mijn studie Klassieke Talen in Nijmegen heb ik een Master gedaan aan de University of Oxford in Classical Archaeology. Als student volgde ik daar tutorials, 1 op 1 onderwijs, met hoogleraren en docenten. Ik volgde daar een vak over de topografie van het oude Rome bij een van oorsprong Finse hoogleraar, Prof. Margareta Steinby, die een jaar later met pensioen zou gaan. Als voorbereiding voor de tutorials moest ik elke week een paper schrijven van 2.000-3.000 woorden en dat werd dan besproken. De tutorials zelf waren enorm inspirerend, op de werkkamer van de hoogleraar met koekjes of chocolaatjes erbij, 1,5 uur praten over het oude Rome. Aan tafel met deze ‘grande dame’ die een zeer informele setting creëerde waardoor je als student alles durfde te zeggen en te vragen en waardoor je enorm veel op stak – dat heeft mij enorm geïnspireerd. Een dergelijke setting probeer ik ook te creëren in mijn onderwijs, vooral tijdens werkcolleges waar studenten zelf aan het werk gaan in kleine groepjes.

Als je alle tijd en geld had, wat zou je dan aan het onderwijs veranderen?

Als ik alle tijd en geld zou hebben, dan zou ik in al mijn colleges excursies om zo op locatie colleges te kunnen geven. College geven over bijvoorbeeld het Romeinse woonhuis op locatie in Pompeii, waarbij je dan met studenten zelf zo’n woonhuis kan bekijken in al zijn facetten, de studenten de ruimte kunnen ervaren, het materiaal kunnen aanraken en je als docent dingen in het echt kan aanwijzen, daar kan geen werkcollege in een collegezaal tegenop. Dat is een onvergetelijke ervaring (voor zowel docent als student)!

Wanneer is een college of werkgroep wat jou betreft geslaagd?

Een college is wat mij betreft geslaagd als ik zie dat studenten goed voorbereid zijn en actief aan de slag gaan met de opgedane kennis. Vooral in werkcolleges is dit zichtbaar. Er is niets mooiers dan luisteren naar een discussie waaruit blijkt dat studenten de stof in de vingers hebben, standpunten met goede argumenten kunnen verdedigen en ze zich als het ware eigenaar wanen van het cursusthema. Dan ben ik echt trots.

Wat is de leukste innovatie die je hebt doorgevoerd in het onderwijs?

Dat is wel het digitale toetsen. Vanaf dit jaar wordt bij Geschiedenis bij alle eerstejaars vakken digitaal getoetst. Aanvankelijk waren docenten nogal argwanend, maar nu ze voordelen ervan ervaren (geen onleesbare handschriften meer, geen alfabetiseerwerk meer) en het nakijken aanzienlijk sneller gaat, zijn de geluiden overwegend positief. Akkoord, het kost tijd om het toetsprogramma onder de knie te krijgen, maar als dat eenmaal duidelijk is, is er veel tijdwinst te boeken.

 


Saskia Stevens
17 May 2018
Kennistags:

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd