Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Studentenbegeleiding in tijden van Corona: hoe pak je dat aan?

Het bieden van de begeleiding aan studenten is belangrijk. Al helemaal bij het doen van onderzoek en het schrijven van een scriptie. Maar hoe doe je dat eigenlijk in tijden van een pandemie? Associate professor van het Centre for Conflict Studies en coördinator van de master Conflict Studies and Human Rights, Chris van der Borgh deelde zijn ervaring met ons.

Begin maart 2020 zaten er masterstudenten voor hun onderzoek in het buitenland, verspreid over de wereld. Hoe was dat voor jou als coördinator en begeleider?

‘We werden erdoor overvallen, maar de ernst werd ons al snel duidelijk’. Ik sprak met een student die stage liep bij een veiligheidsbureau en met veiligheidsexperts om een weloverwogen afweging te kunnen maken. De vraag was, roep je iedereen terug of niet? Vooral omdat de situatie verschilde per land en per student’.

‘De experts gaven unaniem het advies de studenten actief te benaderen en ze te vragen om terug te komen naar Nederland. Ik kwam erachter dat het terughalen van studenten om meerdere redenen een wijze beslissing was. Er ontstonden namelijk ook nieuwe veiligheidsrisico’s. Zo werden sommige Europese studenten in het buitenland aangezien voor virusverspreiders. Dit waren onveilige situaties. Daarnaast waren we ook bezorgd over de praktische kant van de terugkeer. Het internationale vliegverkeer nam af en vanaf sommige landen vloog er nauwelijks meer een vliegtuig terug naar Nederland. Een aantal studenten is met de laatste vlucht teruggekeerd’.

Hoe verliep de scriptie begeleiding in de periode na terugkomst van de studenten?

‘Stages en onderzoeken konden niet doorgaan zoals gepland. Toch lukte het om een goede invulling te geven aan de onderzoeksprojecten van studenten. Studenten pasten de onderzoeksopzet aan of deden online onderzoek. Het team van de master werkte aan een handleiding voor de voorzetting van het studiejaar. Ook kwam er lucht in de deadlines en regelingen voor het collegegeld. De studenten waren, en zijn, erg begripvol en dat is enorm belangrijk. Zij zien dat wij ons best doen en wij zien dat zij hun best doen’.

Wat vind jij zelf een belangrijk onderdeel in de begeleiding tijdens deze pandemie?

‘Waar mogelijk zet ik in op het echte contact. Zowel tussen docent en student, maar ook studenten onderling. Dat is belangrijk gebleken voor de studenten. Zo kwamen er begin vorig jaar ook studentassistenten bij die specifiek dit aspect ondersteunden. Het sociale deel van studeren kwam daarmee aan bod en studenten kregen de kans om samen aan een community te bouwen. Maar elke student beleeft deze periode anders en heeft hierdoor verschillende behoeftes. Daar moeten we alert op zijn’.

Wat vind je eigenlijk zelf van de scriptie begeleiding van studenten? Vind je het nog wel leuk in deze tijd?

‘Zelf koos ik ervoor om in september en oktober mijn onderwijs op campus te doen, dat gaf me enorm veel energie. Dat krijg ik niet als ik dat online moet doen. Studenten zijn met interessante onderzoeken en stages bezig en het is leuk om daar over te praten en te sparren. Helaas is dat nu volledig online. Fysieke begeleiding heeft zeker mijn voorkeur maar de technologie is zeker zover dat het ook online kan’.

Heb je tips/tricks, do’s of don’ts voor andere docenten?

‘Begeleiding is voor een deel coaching en dat deel is belangrijker dan voorheen. Ik probeer in de gaten te houden hoe het met de studenten gaat. Het blijkt erg waardevol te zijn om een wekelijks contact moment te hebben. Daarnaast laat ik studenten ook meer onderling samenwerken. Ik koppel ze aan elkaar voor het lezen van een hoofdstuk of het bespreken van problemen waar ze tegenaan lopen tijdens het schrijven. Daarnaast, zorg als docent dat je fit blijft. Blijf bewegen, ontspan en ontkoppel je op tijd van je scherm zodat je hoofd en lichaam het goed blijven doen’.


Naomi Thielman
4 May 2021

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd