Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Docent in the picture: Rachel Dijkstra (Rechtsgeleerdheid)

Mr. Rachel Dijkstra is sinds 2016 als junior-docent verbonden aan de Universiteit Utrecht. Zij heeft bestuursrechtelijke en rechtstheoretische vakken gedoceerd aan eerste- en tweedejaars bachelor studenten. Als docent is Rachel bovenal betrokken bij haar studenten. Zij probeert in haar lessen te verbinden en zoveel mogelijk interactie en activiteit in de werkgroepen te brengen. “Ik maak geen uitschieters naar beneden.”

Als je alle tijd en geld had, wat zou je dan aan het onderwijs veranderen?

Bij Rechtsgeleerdheid hebben we werkgroepen van 25 studenten. Als we alle tijd en geld hadden, zou ik die graag verkleinen naar ongeveer 12 personen en meer bijeenkomsten organiseren. Kleinere groepen zorgen voor een actievere groep met meer interactie en daardoor een groter begrip van de stof, inclusief een kritische blik.

Wat is jouw tip aan andere docenten?

Waarschijnlijk hebben jullie dit allemaal al ervaren, maar mijn tip zou zijn om vooral jezelf te blijven voor de groep. Studenten weten het gelijk als je iets probeert te zijn wat je niet bent. Ik heb ervaren dat de sfeer enorm ontspant als je gewoon jezelf bent, met al je menselijkheid en soms kleine foutjes, en ik vind het heerlijk lesgeven aan een ontspannen groep.

Wanneer is een college of werkgroep wat jou betreft geslaagd?

Als studenten met elkaar in discussie zijn gegaan. Dat betekent dat ze de stof beheersen, naar elkaar hebben geluisterd en ook nog zelf een mening hebben gevormd.

Wat doe je met een heterogene groep waar een paar uitmuntende en een paar zeer zwakke studenten erbij zitten?

Bij groepen met een grote verscheidenheid aan studenten volg ik een tip op van een collega-docent. Ik probeer een solide middellijn te hanteren die pittig is voor zwakkere studenten, maar relatief gemakkelijk voor de uitmuntende studenten. Om de stof toch interessant genoeg te houden, maak ik dan af en toe uitschieters naar boven voor de scherpe geesten (zonder dit vervolgens erg lang uit leggen aan de studenten die dit te moeilijk vinden). Ik maak geen uitschieters naar beneden, althans dat probeer ik te vermijden, omdat ik denk dat een pittig en snel leerklimaat de studenten aanspoort om zich (beter) voor te bereiden en vragen te stellen. Ik check wel altijd bij de afronding van een vraag of de studenten nog ‘aan boord’ zijn.

Wat doe jij denk je anders dan andere docenten?

Mijn aanpak draait vooral om verbinding. De verbinding laten ontstaan tussen studenten, tussen de student en de docent, en met de stof. Om dit te ondersteunen zijn er een aantal dingen die ik structureel doe, zoals de naam van de student noemen bij elke vraag of antwoord, rondlopen in de lesruimte en de studenten veel laten samenwerken in kleinere groepjes.


Rachel Dijkstra
20 June 2018

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd