Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Nieuws

Docentevaluatie Educate-it – Vul de vragenlijst in

Educate-it hecht grote waarde aan de ervaringen van docenten, op basis waarvan zij haar activiteiten aanscherpt. Daarom heeft Educate-it vanaf de start van het programma jaarlijkse evaluaties onder docenten uitgezet, waarmee in kaart gebracht kan worden hoe UU-docenten aankijken tegen onderwijsvernieuwing in het algemeen en het programma Educate-it in het bijzonder.

Inspelen op behoeften docenten

De afgelopen twee jaar zijn de onderwijsblokken vanwege COVID-19 via vijf korte docentvragenlijsten geëvalueerd. Door te inventariseren hoe het onderwijs loopt en hoe de UU docenten beter kan ondersteunen kon er snel ingespeeld worden op behoeften van docenten. Zo is mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze vragenlijsten Teaching Support geïntroduceerd en zijn er meer onderwijsruimtes ingericht met geavanceerde hybride mogelijkheden.

Input docenten van groot belang – vul de vragenlijst in

Nu we, wat COVID-19 betreft, in wat rustiger vaarwater zijn gekomen, maken we door middel van een iets uitgebreidere vragenlijst de balans op. Daarvoor hebben we input van docenten nodig en vragen we je om de vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst dient ook als eindevaluatie voor Educate-it en als input voor de verdere ontwikkeling van Educate-it en het Centre for Academic Teaching and Learning (CAT).

De vragenlijst richt zich op de ervaringen van docenten met het versterken en vernieuwen van (blended) onderwijs in het algemeen en met Educate-it in het bijzonder en is tevens bedoeld om wensen van docenten op deze vlakken op te halen. Ook komen andere aspecten van het werk van docenten, die hier mogelijk mee te maken hebben, in de vragenlijst aan de orde.

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 15 minuten en staat open tot 24 juni.

Link naar de vragenlijst: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_2s0fdPOkTRmSKvs


Roosmalen, D.H. van (Daphne)
21 June 2022

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..