Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Blog

Verslag van de opening van het Center for Academic Teaching

Op 9 oktober was het zover: de opening van het Center for Academic Teaching (CAT). Gehuisvest temidden van kennis, namelijk in de Universiteitsbibliotheek, zal dit centrum dienen als ontmoetingsplek voor kennisdeling op het gebied van onderwijs, over alle facultaire grenzen heen, zowel op het gebied van docentprofessionalisering als onderwijsinnovatie.

‘Het belangrijkste attribuut, de erepenning, was helaas door een foutje bij Koninklijke Nederlandse Munt niet aanwezig’

Na de hoosbuien getrotseerd te hebben, werden we verwacht bij de diverse workshoplocaties. Bij mijn workshop, Scholarship of Teaching and Learning (SoTL), was het weliswaar droog maar ook erg donker, want ondergebracht op de traverse. Maar droog of donker was het onderwerp niet! Wat een fijne workshop, gegeven door Irma Meijerman en Teaching fellow Maarten van der Smagt!

Scholarship of Teaching and Learning is één van de pijlers van het CAT en betreft de evaluatie van vernieuwingen in je eigen onderwijs en de disseminatie hiervan. Dit is dus sterk contextgebonden, wat publicatie in peer-reviewed onderwijstijdschriften in de weg kan staan. Maar mocht jij nu net dé geniale oplossing hebben voor iets binnen je opleiding, dan kan het zomaar zijn dat je er een ander ook mee helpt. Zo deed ik inspiratie op uit een verhaal uit Zuidoost-Azië, waar men door regelmatige uitval van de koelinstallaties gedwongen is om heel zuinig met biologisch materiaal om te gaan.

Eén van de vragen die tijdens de workshop opborrelden was of we onderwijs op andere manieren kunnen evalueren dan met vragenlijsten en focusgroepen. Een aanwezige merkte op dat een student zich afvroeg of wij als docenten dan zo ontzettend onzeker zijn over wat we doen, dat we steeds maar weer bevestiging zoeken. Je kunt je daarnaast voorstellen dat als we allemaal meer aan SoTL gaan doen, we ons ook moeten afvragen hoeveel focusgroepen een jaargang studenten aankan. Dat is wellicht een goed onderwerp voor de collega’s die zich bezighouden met onderzoek naar onderwijs – de andere pijler van het CAT.

Na de workshop vond de officiële opening plaats in de ruimte waar vanaf nu flexplekken voor docenten te vinden zijn. Kwartiermaker Manon Kluitmans sprak over het belang van onderwijs voor de Universiteit Utrecht en als logisch gevolg daarvan de oprichting van het CAT.

Het was ook de middag dat Anne Faber gevonden werd; triest gememoreerd door de tientallen nieuws-alert signalen die afgingen in het publiek. Gelukkig was er toen tijd voor iets vrolijkers: de uitreiking van de Zilveren Penning aan Theo Wubbels voor zijn verdiensten op het gebied van onderwijs. Het belangrijkste attribuut, de erepenning, was helaas door een foutje bij Koninklijke Nederlandse Munt niet aanwezig – maar dat maakt het welverdiende applaus alleen maar groter.


Wolschrijn, C.F. (Claudia)
26 October 2017

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..