Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Waarom nascholing noodzakelijk is in het werkveld: blijf niet alleen bevoegd maar ook bekwaam

Universitair docent Jeffrey de Gier (Diergeneeskunde) werkt al ruim twintig jaar bij de Universiteit Utrecht. Tijdens zijn loopbaan zag hij een patroon in de vragen waarvoor dierenartsen bij hem aanklopten. Om op deze veelvoorkomende vragen een antwoord te geven, ontwikkelde hij meerdere cursussen, waaronder de cursus Het probleemgericht opwerken* van gynaecologische patiënten. Zijn ervaringen over het ontwikkelen van Onderwijs voor Professionals (OvP) lees je in dit interview.

*De term opwerken betekent in deze context dat deelnemers door zich na te scholen de kwaliteit van gynaecologie vooruit helpen.

Waarom heb je besloten om een cursus voor professionals te ontwikkelen?

Persoonlijk vind ik het verzorgen van onderwijs voor collega’s in het veld erg leuk. Zij komen specifiek voor dat stukje professionele ontwikkeling en nemen een rugzak vol met ervaring mee. Daardoor stellen ze hele andere vragen dan mijn reguliere studenten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat ons onderwijs impact heeft in de maatschappij. Deze impact kan je op allerlei manieren bereiken. Bijvoorbeeld door studenten goed op te leiden en ze voor te bereiden op het werkveld, maar ook door postacademisch onderwijs aan te bieden.

Wat voor impact heb je met OvP bereikt?

Door te stimuleren dat dierenartsen zich blijven ontwikkelen, zorgen we voor een toename van het dierenwelzijn. Zieke dieren krijgen een betere en snellere diagnose en we kunnen bijvoorbeeld eerder signalen oppikken. Maar dat is niet de enige impact van OvP: zelfs op een economisch aspect kan nascholing impact hebben. Door bredere kennis kiezen dierenartsen mogelijk voor een goedkoper onderzoek waarmee een diagnose gesteld kan worden. Dit scheelt in de kosten voor de eigenaren van huisdieren. Uiteindelijk hoop je dat het werkplezier van de dierartsen vergroot wordt, doordat ze hun werk beter kunnen doen met vernieuwde inhoudelijke kennis.

Nascholen of bijscholen is voor een professional iets wat je doet, wat noodzakelijk is.

Waarom moeten professionals zich blijven ontwikkelen?

In ons werkveld is het relevant dat je niet alleen bevoegd bent, maar ook bekwaam blijft. Deze bekwaamheid moet je onderhouden met nascholing of bijscholing. Ons vak en het werkveld in het algemeen is constant in beweging en daar moet je als dierenarts in meegaan.

In hoeverre zie jij kansen om het onderzoek en het onderwijs te verbinden met OvP?

Ik heb besloten dat ik mijn OvP cursus erg ging insteken op interactie. Professionals komen zelf met input en zijn vaak erg enthousiast. Ze wisselen ook informatie uit over hun ervaringen in het werkveld. Zelf gebruik ik de laatste literatuur in mijn cursussen. Dat is mijn manier om onderzoek en het werkveld te koppelen, niet alleen wat wij hier doen, maar ook wat er verder in het veld gebeurt. Wanneer er bijvoorbeeld in het veld, bij een bepaalde groep dieren, vaak dezelfde diagnoses terugkomen, kunnen wij daar genetisch onderzoek naar gaan doen. Wat er uit deze onderzoeken komt, komt via deze route ook weer direct terug bij de praktijk. Persoonlijk vind ik dat een mooi voorbeeld hoe OvP ervoor kan zorgen dat dierenartsen bijblijven met informatie die er echt toe doet.

Tips van Jeffrey

Tip 1: Onderzoek goed wat de vraag of het probleem in de praktijk is waar jij met je onderwijs een antwoord op wil geven. Wat is het leerdoel? Denk daarna pas na over de vorm.

Tip 2: Houd je werkvorm zo interactief mogelijk. Dit werkt het beste voor professionals, daarmee leer je ook van elkaar.

Tip 3: Sluit het niveau van je cursus goed aan bij het niveau van de deelnemers en de leerdoelen die je hebt. Onderschat, maar overschat ze ook niet.

Tip 4: Betrek je academische collega’s bij je cursus. Bespreek je plannen voor de cursus breder, met mensen binnen je eigen vak of met je alumni.

Zelf aan de slag met Onderwijs voor Professionals?

Zo doe je dat in zes stappen


Ishaa van der Gouw
29 March 2022