Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Docent in the Picture

Docent in the picture: Erik Hendriksen (Farmacologie, FNV)

Dr. Ing. Erik Hendriksen is sinds 2003 als docent-onderzoeker verbonden aan de afdeling Farmacologie. Daarnaast is hij werkzaam als functionaris van de FNV. Als voorpost van de vakbond binnen de UU zet Erik zich in voor eerlijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. “Kansen dat je harde werken en je goede zorgen beloond worden met een vaste aanstelling zijn nihil.”

Naast je docentschap ben je sinds oktober 2018 vakbondsfunctionaris van de FNV voor de Universiteit Utrecht. Wat houdt dat precies in?

Een vakbondsfunctionaris is een medewerker van de universiteit die voor een deel van zijn tijd wordt vrijgesteld van werkzaamheden om zich in te zetten voor de FNV. Dat betekent dat ik twee dagen per week allerlei verschillende dingen doe voor de FNV. Waar je dan aan moet denken is dat mensen bij me aankloppen als er een probleem is ontstaan met de leidinggevende of mensen willen weten wat hun rechten of plichten zijn. Soms zijn de zaken simpel te beantwoorden of op te lossen, soms ligt het ingewikkelder. Wanneer zaken dreigen te escaleren of wanneer andere expertises nodig zijn, dan kan ik mensen doorverwijzen naar juridische hulp van de FNV of naar de juiste personen binnen de universiteit. Een ander belangrijk onderdeel van mijn werk is het signaleren van problemen of knelpunten op de verschillende faculteiten. Die rapporteer ik dan weer aan de FNV. Ik ben dus een spin in het web die overal draadjes heeft lopen om te voelen hoe het er op de werkvloer aan toe gaat.

Heb je een rood vierkantje gedragen bij de opening van het academisch jaar?

Helaas was ik verhinderd wegens andere werkzaamheden. Maar ik sta natuurlijk volledig achter de actie!

Hoe ‘scoort’ de UU wat jou betreft op het gebied van fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden – en waar zie je ruimte voor verbetering?

Van wat ik hoor van collega vakbondsfunctionarissen zijn er niet echt hele grote verschillen tussen de verschillende universiteiten in hoe zij met werknemers omgaan. Gelukkig werken heel veel mensen met veel plezier aan de Universiteit Utrecht. Tegelijkertijd moet ik opmerken dat het voor dat werkplezier wel erg veel uitmaakt of je bijvoorbeeld een vaste aanstelling hebt of niet. Ook je kansen op de arbeidsmarkt na die tijdelijke baan aan de universiteit bepalen natuurlijk heel nadrukkelijk de uiteindelijke waarde van die job voor een werknemer. In dat opzicht is voor veel jonge docenten met een tijdelijke aanstelling de situatie momenteel helemaal niet zo rooskleurig. Over het algemeen zien we dat binnen het onderwijs op de universiteit de werkdruk hoog is. Voor de docenten die geen vaste aanstelling hebben komt daar nog eens bij dat ook de carrièreperspectieven niet goed zijn. Kansen dat je harde werken en je goede zorgen beloond worden met een vaste aanstelling zijn nihil. Ook zijn vaak de mogelijkheden om binnen die docentenbaan te werken aan een verbeterde employability niet groot. Echter, de nieuwe CAO biedt hiertoe wel meer mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor contracten van langere duur, meer opleidingsmogelijkheden en zelfs onderwijsbanen met de mogelijkheid tot promotie. Er gloort dus hoop aan de horizon.

Welk advies zou je docenten mee willen geven als ze op het punt staan een tijdelijk contract te tekenen ?

Lees de nieuwe CAO er straks eens goed op na. De mogelijkheden die de CAO biedt hoeven je niet allemaal automatisch aangedragen te worden. Maar als je weet wat er kan, kun je realistische voorstellen doen. Probeer een langere termijn voor een aanstelling te bespreken. Onderzoek wat de mogelijkheden zijn om tijdens je aanstelling aan je eigen opleiding te werken (bijvoorbeeld door het behalen van een BKO) zodat je daarmee na afloop weer meer kans hebt op een volgende aanstelling. Leg over zulke opleidingsplannen duidelijke afspraken vast om later misverstanden te voorkomen. Deze zaken zijn minstens zo belangrijk als het salaris of de schaal waarin je terecht komt.

Voor welke vragen kunnen docenten bij jou terecht?

Als het maar te maken heeft met arbeidsomstandigheden. Misschien wil je meer weten over de CAO of je wilt hulp bij het invullen van een B&O formulier. Of advies over het verloop van een B&O gesprek, bijvoorbeeld wanneer er problemen ontstaan met een leidinggevende. Maar ook om te zien wat je kunt/moet doen bij aanstaande reorganisaties, wanneer je denkt dat je niet krijgt waar je recht op hebt, of dat je anderszins onheus behandeld wordt. Weet me te vinden.


Klaas de Zwaan
12 September 2018

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..