Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Blog

Jacco Farla – Teaching Fellows, wat heb je eraan?

Sinds september 2012 ben ik Teaching Fellow (TF). Dat is een hele eer en hartstikke leuk. Maar de buitenwereld heeft ook allerlei verwachtingen van mij en mijn collega-fellows. Hoe gaan we die waarmaken?
Als je aan de medewerkers van de UU vraagt wat een ‘Teaching Fellow’ is, antwoorden er 6500 het niet te weten, 500 denken dat het een soort student-assistent is, en 500 hebben er wel eens van gehoord. U, beste lezer, hoort waarschijnlijk bij die laatste 500. Maar het is duidelijk dat de Utrechtse Teaching Fellow nog niet heel bekend is; vandaar dit onderwerp voor deze blog!
De TF is een onderdeel van onderwijsprofessionalisering binnen de UU. In een notitie uit mei 2012 (die niet zo breed is verspreid…) staat: “Gedurende 2 jaar een voortrekkersrol vervullen binnen een faculteit, ruimte voor vernieuwende onderwijsprojecten, inspirerend voorbeeld voor collega’s, ambassadeurs van goed onderwijs”. De invulling blijkt per faculteit nogal te verschillen. Bij de ene faculteit krijgt de TF een vastomlijnd onderwijskundig project dat toch al moest worden uitgevoerd. Aan de andere kant van het spectrum staat een ‘vrije rol’ om binnen de hele faculteit te werken aan goed onderwijs. Welke invulling is te prefereren? Op 20 maart heeft een aantal Teaching Fellows uit de tweede lichting nagedacht over de eigen rol: hoe gaan we dit instituut-in-wording verder vormgeven?
Met een vastomlijnd, faculteitsbreed project kom je de hele organisatie tegen, word je zichtbaar, en heb je bestuurlijke aanspreekpunten. Nadeel is dat het project je helemaal kan opslokken zodat je niet toekomt aan het ‘inspireren van collega’s’. Met een meer ‘vrije rol’ moet je zelf bedenken wat je wilt doen en is het misschien moeilijker om zichtbaar te worden. Ingekapseld door de organisatie of luis-in-de-pels; ergens daartussenin willen de Teaching Fellows hun plaats vinden…
De TF’s die op 20 maart meepraatten kwamen op het volgende uit. Een project is een fijn vertrekpunt, omdat het duidelijkheid geeft over je positie en doel. Maar daarnaast moeten we ook ruimte maken om pro-actief met onderwijs aan de slag te gaan. Onze individuele projecten zien we meer als een soort ‘leeropdracht’, waaromheen we nog allerlei activiteiten willen oppakken. We willen ook “de hele dag met onze collega’s praten” om te horen wat er leeft. Onderwijskundige verbeterpunten opsporen en best practices verspreiden. En de TAUU speelt daarbij een grote rol. Als U, beste lezer, op de TAUU website uw verbeterpunten en best practices meldt, gaan wij samen met U aan de slag. Of spreek ons aan op de gang; wij zijn die mensen die “de hele dag met onze collega’s praten…”

Jacco Farla
Teaching Fellow & Assistant Professor Innovation Studies
J.C.M.Farla@uu.nl


Jacco Farla
17 April 2013

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..

Gerelateerd