Logo Utrecht University

Docentencommunity T@UU

Blog

Een werkgroepruimte die werkt

De inrichting van onderwijszalen kan een grote impact hebben op het onderwijs. Ik heb dat zelf ervaren toen ik vorig jaar mijn lokaal heb ingezet als Active Learning Classroom.

Studenten gaven aan beter en meer samen te werken en rapporteerden een betere interactie met de docent. Ikzelf kon door de grote schermen beter ingrijpen op het leerproces en de zit-statafels stelden me in staat om het energieniveau van de studenten beter te reguleren.

Inmiddels zijn we een klein jaar verder en gebeurt er aan de UU steeds meer op dit gebied. Op UU- niveau start vanuit Educate-it het Future Learning Spaces project van waaruit proeftuinen kunnen worden ingericht om nieuwe concepten uit te proberen (dus docenten met goede ideeën kunnen zich aanmelden). Maar ook binnen faculteiten wordt er steeds meer nagedacht en geëxperimenteerd binnen dit thema. Zo wordt momenteel aan de faculteiten Bèta, Geo en Sociale Wetenschappen gewerkt aan een advies over de inrichting van flexibele werkgroepruimten.

Online module 'een werkgroepruimte die werkt'

Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Hierin denk je stap voor stap na over de ideale inrichting. Niet alleen kom je tot een ontwerp. Jouw ontwerp dient ook als input voor andere projecten aan de universiteit, zoals hierboven omschreven.

De online module wordt gevolgd door een optionele workshop waarin je met collega’s elkaars ontwerp aanscherpt en vervolgens in het Teaching & Learning Lab ook kan uitproberen hoe het is om in een dergelijke zaal les te geven.

Interesse? Meld je aan voor deze online module via teachinglearninglab@uu.nl.

De bijbehorende optionele workshop vindt plaats op donderdag 18 januari, 10 – 12 uur.


Jasper Winden, van
28 November 2017

If you want to comment, please login on the left side of the page with your UU account..