Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Mogen we jullie voorstellen aan onze nieuwe TAUU-raad!

Na een oproep op de TAUU-site en in onze nieuwsbrief kregen we vele reacties van bevlogen en betrokken docenten die graag hun steentje willen bijdragen aan Docentencommunity TAUU, door zitting te willen nemen in de TAUU-raad. We hebben daar een mooie selectie van docenten uit kunnen maken die de docenten binnen de UU vertegenwoordigen. Juniordocenten met een tijdelijk contract, internationale vertegenwoordigers, verschillende faculteiten etc.  

De TAUU-raad is het gezicht van TAUU naar de docenten. Ze haalt op wat er leeft onder docenten, ook de kritische geluiden en brengt dat gevraagd en ongevraagd onder de aandacht. Samen met de projectleiders binnen TAUU zorgt de TAUU-raad dat de community leeft en relevante kennis deelt. 

De nieuwe raad bestaat uit: 

Adrien Melquiond 

I would be very happy to represent the Teaching Academy Utrecht University, both within and outside Utrecht University. To be an information contact for lecturers, bridging the different faculties, the partners who provide support for educational innovation, the directors of education and the funding committees. In these challenging times of distance education, I would like among the TAUU council to support digital innovations that can contribute to scalable and sustainable education, with a strong emphasis on teaching methods that can maintain the cohesion of the (virtual) class.

Jocelyn Ballantyne 

I hope that I can, as a member of the TAUU council, contribute to making a positive impact on the experience of teachers and the experience of their students at UU. I’ll do that by sharing good practices and focusing on the societal dimensions of teaching and learning, in context for community-engaged learning as well as other ways of engaging with society.

Lorena de Vita 

I aim to contribute to TAUU in three main ways.  

First, by giving a voice to a variety of colleagues – including, though not exclusively, newly arrived international colleagues, who form a core component of the teaching community at Utrecht University. Second, by taking an active role in sharing ideas about current and future ways of teaching, at Utrecht University and beyond. And third, by fostering dialogue – also on critical issues – at all levels, from the classroom up to the board. 

Marij Swinkels 

In de TAUU-raad zou ik me willen hardmaken voor drie onderwerpen die me na aan het hart liggen in de ontwikkeling van universitair onderwijs:  1. Erkenning en waardering voor docenten  2. Diversiteit en inclusiviteit binnen het universitair onderwijs  3. Ruimte voor gemeenschapsvorming en persoonlijke ontwikkeling in universitair onderwijs.

Sanne Frequin 

Ik zou graag een slag willen maken in de koppeling van onderzoek en onderwijs, omdat ik denk dat daarvoor zowel studenten als voor docenten grote winst te behalen valt. Tevens wil ik nadenken over manieren om de TAUU beter onder de aandacht te brengen van docenten en nadrukkelijker te presenteren als een klankbord voor en door docenten. Als laatste vind ik het belangrijk dat verhalen zoals #koesterdedocent worden opgehaald en gedeeld omdat deze direct impact hebben op ons werk en op de kwaliteit van ons onderwijs. Het is mooi als wij vanuit de community problemen als deze verder kunnen aankaarten, zowel binnen als buiten de universiteit.

Stef Dingemans 

Ik vind het belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen om zaken die in het onderwijs spelen aan te kaarten, uit te spreken of te bediscussiëren. Hierbij ligt de focus op de marginalisering van het onderwijs en de docenten, met specifieker de relatie tussen de tijdelijke docenten en de kwaliteit van onderwijs. Het in kaart brengen, aankaarten en ten positieve ontwikkelen van deze zaken is een factor waarvoor ik mijzelf graag middels de TAUU-raad wil inzetten. 
Ten tweede geloof ik dat de TAAU-raad een positieve rol speelt in het versterken van de onderwijsgemeenschap en het stimuleren van samenwerkingen tussen disciplines en instituten.


Severina Grotenhuis
15 oktober 2020

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd