Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Docent in the Picture

Stageplekken regelen via onderwijs voor professionals

Vind je het soms lastig om studenten te helpen aan een stageplek? Vooral tijdens de coronacrisis? Lerarenopleider Tim Favier had een troef: zijn netwerk dat hij heeft opgebouwd via onderwijs voor professionals.

Tim Favier

“Omdat ik regelmatig cursussen en workshops geef aan aardrijkskundedocenten kan ik makkelijk contactleggen met docenten om zo stageplaatsen te regelen op middelbare scholen. Maar dat is niet het enige voordeel van onderwijs voor professionals. De maatschappelijke impact die we met dit type onderwijs kunnen hebben is groot. Zo heeft wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten opgeleverd over migratie en klimaatverandering. Via nascholingscursussen en door onderwijs voor professionals te ontwikkelen in samenwerking met bijvoorbeeld de Unie van Waterschappen, zorgen we dat aardrijkskundedocenten hun inhoudelijke kennis updaten en geven we ze didactische handvaten mee om nieuwe informatie te implementeren. Zo dragen we bij aan beter onderwijs.”

Waar moet je aan denken als je onderwijs wil ontwikkelen voor professionals?

“We schakelen vaak universitair docenten en onderzoekers in als gastsprekers. Maar zij kunnen niet zomaar dezelfde presentatie geven die ze op een congres of in een college voor bachelor- of masterstudenten geven. De presentatie moet aansluiten op wat aardrijkskundedocenten willen weten. Daarom moet er vaak nog een vertaalslag gemaakt worden. Voorafgaand aan een nascholingscursus praten we daarom uitgebreid met gastsprekers. Anders is er de kans dat ze de plank misslaan.”

“Daarnaast willen professionals informatie waar ze direct iets mee kunnen. Aardrijkskundedocenten willen bijvoorbeeld concrete lesmaterialen die ze de volgende dag kunnen toepassen in hun klas. Tijdens onze cursussen is er daarom ook altijd een onderdeel waarin we nieuwe lesmaterialen doornemen, en de didactische principes bespreken. Tegelijkertijd brengen professionals zelf ook kennis mee en vinden ze het fijn om onderling materialen en didactische aanpakken uit te wisselen. Bijeenkomsten zijn daarom vaak een mix van brengen en halen.”

Wat is voor jezelf de toegevoegde waarde van dit type onderwijs?

“Heel concreet: ik haal mijn contacten aan met het werkveld. Dit is niet alleen handig om stageplaatsen mee te regelen. Door mijn netwerk kom ik ook sneller aan testscholen voor studenten om bijvoorbeeld nieuwe lesmaterialen uit te proberen. Ook is het ook handig voor mijn eigen onderzoek. Ik ben nu bezig met een onderzoek naar opvattingen van aardrijkskundedocenten over lesgeven over klimaatverandering. Met een snelle mailing had ik zo twintig interviewkandidaten geregeld en kon ik aan de slag.”

“Tot slot hoor ik door mijn onderwijs voor professionals welke vragen er spelen in het werkveld. Op basis daarvan kan ik voorstellen voor masterscripties formuleren. Studenten doen op deze manier relevante onderzoeken waarvan de resultaten direct te gebruiken zijn in de praktijk . Bovendien kan ik de inzichten verwerken in mijn onderwijs bij de lerarenopleiding”.

Tip 1: Aardrijkskundedocenten, en professionals in het algemeen, willen informatie waar ze direct iets mee kunnen.

Tip 2: Gastsprekers kunnen een waardevolle bijdrage leveren, maar slaan soms de plank mis. Zorg dus dat je vinger op de pols houdt en controleert of het aansluit op de behoeften van jouw doelgroep.

Tip 3: Hou rekening met de beschikbare tijd van je doelgroep. Het is bijvoorbeeld voor docenten in het voortgezet onderwijs lastig om midden op de dag een cursus te hebben. Daarom plannen we onze cursussen altijd na 3 uur.

Tip 4: Onderzoek hoeveel tijd je doelgroep heeft om zich voor te bereiden. Docenten in het voortgezet onderwijs hebben al een hoge werkdruk, dus huiswerk en veel voorbereiden is dan niet wenselijk.

Lees meer:

Ben je een docent van buiten de Universiteit Utrecht, maar hoor je wel graag hoe onze docenten onderwijs voor professionals ontwikkelen? Stuur dan een e-mail naar ovp@uu.nl!

Meer informatie over onderwijsinnovatie op de UU vind je ook op de website van het Centre for Academic Teaching (CAT).


Sabine de Lucht
1 juni 2021

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd