Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student

In december 2019 publiceerden we (Karin Scager, Johan van Strien en Ineke Lam) een artikel over de cursusevaluaties: ‘Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student’. We nemen hierin zeven veelbesproken feiten en mythes rond dit thema onder de loep en doen een aantal aanbevelingen over het gebruik van de cursusevaluaties.

Enkele aanbevelingen:

  • Gebruik de uitkomsten van studentevaluaties niet voor verantwoordingsdoeleinden, maar voor feedbackdoeleinden, bij voorkeur aangevuld met databronnen als observaties en focusgroepgesprekken.
  • Stimuleer docenten om tussentijds te evalueren of feedback te vragen, zodat ze de feedback van studenten kunnen meenemen in de rest van de cursus.
  • Evalueer niet elk jaar alles, maar vooral nieuwe cursussen, of cursussen waar grote wijzigingen in zijn doorgevoerd en cursussen die in een voorgaand jaar laag zijn beoordeeld.
  • Benader de student niet als ‘klant’ maar als stakeholder met wie je als docent in gesprek gaat over het verloop van de cursus en over mogelijke verbeteringen.
  • Het streven naar een voldoende en evenwichtige respons blijft een aandachtspunt bij digitaal evalueren. Klassikale afname en het benadrukken van wat er met de resultaten wordt gedaan, kunnen de respons verhogen.

Al met al pleiten we voor een andere kijk op evalueren: niet de controlefunctie komt centraal te staan, maar het verkrijgen van feedback op de eigen onderwijspraktijk. Die feedback kunnen docenten ook op andere wijzen verkrijgen, bijvoorbeeld door tussentijdse, formatieve evaluaties met studenten of door collegiale consultatie.

Lees het hele artikel ‘Laat de beoordeling van de docent maar (niet) over aan de student’.

Meer lezen over evaluaties:


Karin Scager
9 februari 2020
Kennistags:

Reacties

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd