Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Gezocht: nieuw TAUU council-lid!

De docentencommunity TAUU (Teaching Academy Utrecht University) is een community van docenten die kennis delen, ideeën en inspiratie ontwikkelen en samen aan projecten werken. TAUU is een community die ruimte biedt aan creativiteit en innovatie.

De TAUU council is het gezicht van TAUU, zowel naar docenten toe als voor hen. Ze achterhaalt wat er leeft onder docenten, inclusief kritische geluiden, en vraagt daar gevraagd en ongevraagd aandacht voor. Samen met de projectleider en communicatiemedewerker binnen TAUU zorgt de TAUU council ervoor dat de community leeft en relevante kennis deelt.

De rol van de TAUU council is het vertegenwoordigen, activeren en initiëren van ideeën en activiteiten voor de docentencommunity. De council doet dit vanuit een onafhankelijke positie en deinst niet terug voor het onder de aandacht brengen van lastige conflict- of discussiepunten binnen de docentencommunity. Of het nu gaat om werkdruk, tijdelijke contracten of andere gevoelige onderwerpen, de TAUU council zorgt ervoor dat de stem van de docent wordt gehoord.

De TAUU council bestaat uit een vertegenwoordiging van docenten uit verschillende domeinen binnen de UU. Wat betreft de huidige samenstelling van de TAUU council zijn we bij voorkeur op zoek naar een collega uit de gammawetenschappen.

De zittingstermijn is drie jaar en neemt, afhankelijk van de te plannen activiteiten, ongeveer een halve dag werk per maand in beslag. Voor deze werkzaamheden is een vergoeding beschikbaar (40 uur per jaar). De voertaal zal tweetalig Engels en Nederlands zijn.

Je bent:

  • Een vertegenwoordiger van de docentencommunity en in staat je hier actief bij te betrekken
  • Niet bang om kritische standpunten naar voren te brengen
  • Enthousiast over het delen van (praktische) kennis over onderwijs
  • Actiegericht en je vindt het leuk om zelf dingen op te pakken: blogs schrijven, issues signaleren, je netwerk inzetten en vragen beantwoorden
  • Bereid om namens TAUU discussies aan te gaan op bestuursniveau

Je hebt:

  • Een kritische blik op onderwijs en de bereidheid om vernieuwing en verandering te bevorderen.
  • Een goed netwerk binnen de UU

Meer informatie en hoe te reageren

Ben je enthousiast om deze rol binnen de TAUU council op je te nemen, stuur dan voor 15 oktober je motivatieverklaring naar tauu@uu.nl. Geef in je motivatie aan hoe je je wilt inzetten voor vernieuwing en verandering en wat je wilt veranderen voor de docentencommunity. Heb je vragen over de functie? Stuur deze dan ook naar tauu@uu.nl.


Marijn van Ellen
26 september 2022

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.