Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Gepersonaliseerd online oefenmateriaal voor statistiek

In universitair statistiekonderwijs, dat binnen veel bacheloropleidingen plaatsvindt, komt vaak in korte tijd een grote hoeveelheid theorie over statistiek aan de orde. Bij het uitleggen van nieuwe theorie wordt gebruik gemaakt van eerder behandelde stof, die studenten door het hoge tempo dikwijls nog niet goed beheersen. Om hen te helpen hun kennis en begrip van statistische basisbegrippen te vergroten, zijn binnen de Universiteit Utrecht acht online introductiemodules statistiek ontwikkeld. In de modules wordt theorie afgewisseld met verwerkingsopgaven en krijgen studenten direct feedback op hun antwoorden. Na het werken met de introductiemodules kunnen studenten een overzicht van hun prestaties bekijken, waarin per onderwerp een prestatiescore wordt gegeven. Vervolgens is een verzameling oefenopgaven ontwikkeld, waaruit studenten opgaven kunnen selecteren over onderwerpen waarvoor hun prestatiescores laag zijn.

De ontwikkeling van dit materiaal heeft plaatsgevonden binnen twee projecten die zijn gesteund door het Utrechts Stimuleringsfonds Onderwijs; het eerste universiteitsbreed en het tweede binnen de Faculteit Bètawetenschappen. De eindrapportage van het tweede project en de ontwikkelde introductiemodules zijn te vinden op http://www.uu.nl/onderwijs/open-en-gepersonaliseerd-statistiekonderwijs/.


Sietske Tacoma
24 oktober 2018

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd