Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

De Teaching Community T@UU zoekt een nieuw T@UU council-lid!

De docentencommunity T@UU (Teaching At Utrecht University) is een community voor en door docenten van de Universiteit Utrecht, waarin docenten kennis delen, ideeën en inspiratie ontwikkelen en samen aan projecten werken. De visie van T@UU is het luisteren naar en verwoorden van de belangen van al het UU-personeel dat betrokken is bij het onderwijs, met als doel onze onderwijsomgeving te versterken.

De T@UU council is het gezicht van de community, zowel naar docenten toe als voor hen. Ze achterhaalt wat er leeft onder docenten, inclusief kritische geluiden, en vraagt daar gevraagd en ongevraagd aandacht voor. Samen met de projectleider en communicatiemedewerker zorgt de T@UU council ervoor dat de community leeft en relevante kennis deelt.

De rol van de T@UU council is het vertegenwoordigen, activeren en initiëren van ideeën en activiteiten voor de docentencommunity. De council doet dit vanuit een onafhankelijke positie en deinst niet terug voor het onder de aandacht brengen van lastige conflict- of discussiepunten binnen de docentencommunity. Of het nu gaat om werkdruk, tijdelijke contracten of andere gevoelige onderwerpen, de T@UU council zorgt ervoor dat de stem van de docent wordt gehoord.

De T@UU council bestaat uit een vertegenwoordiging van docenten uit verschillende domeinen binnen de UU. Wat betreft de huidige samenstelling van de TAUU council zijn we bij voorkeur op zoek naar een collega die werkzaam is bij de Faculteit Bétawetenschappen, Faculteit Diergeneeskunde, Faculteit Geowetenschappen, Faculteit Sociale Wetenschappen, of University College Utrecht.

De zittingstermijn is drie jaar en neemt, afhankelijk van de te plannen activiteiten, ongeveer een halve dag werk per maand in beslag. Voor deze werkzaamheden is een vergoeding beschikbaar (40 uur per jaar). De voertaal zal tweetalig Engels en Nederlands zijn.

Je bent:

  • een vertegenwoordiger van de docentencommunity en in staat je hier actief bij te betrekken;
  • niet bang om kritische standpunten naar voren te brengen;
  • enthousiast over het delen van (praktische) kennis over onderwijs;
  • actiegericht en je vindt het leuk om zelf dingen op te pakken: blogs schrijven, issues signaleren, je netwerk inzetten en vragen beantwoorden;
  • bereid om namens T@UU discussies aan te gaan op bestuursniveau.

Je hebt:

  • een kritische blik op onderwijs en de bereidheid om vernieuwing en verandering te bevorderen;
  • een goed netwerk binnen de UU.

Meer informatie en hoe te reageren

Ben je enthousiast om deze rol binnen de T@UU council op je te nemen, stuur dan voor 11 maart je motivatieverklaring naar tauu@uu.nl. Geef in je motivatie aan hoe je je wilt inzetten voor vernieuwing en verandering en wat je wilt veranderen voor de docentencommunity. Heb je vragen over de functie? Stuur deze dan ook naar tauu@uu.nl.


Marijn van Ellen
19 februari 2024

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.