Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Community

Kennistoets omzetten naar toets op afstand

Vraag vanuit de docentencommunity:

‘Kan ik mijn kennistoets omzetten naar bijv. casustoets of essayvragen en hoe voorkom ik daarbij dan fraude?’


Mathil Gelens
27 maart 2020

Reacties

 1. Marlies van Beek Onderwijsadvies & Training
  Marlies van Beek

  Twee afwegingen lijken hierbij nodig:

  Lenen de leerdoelen van dit vak zich voor deze toetsvorm? D.w.z. ligt het niveau van de leerdoelen op het toepassen van kennis, of zelfs op het niveau van redeneren, analyseren? De oorspronkelijke toetsvorm doet vermoeden dat het om een lager niveau gaat, kennis en begrip. Dan zou deze toets dus van een hoger niveau zijn dan dat de leerdoelen toelaten en ook van een hoger niveau dan dat waarop het onderwijs is aangeboden (constructive alignment). Dat is niet wenselijk en kan ook achteraf nog problemen geven.
  Als het gaat om het toetsen van kennis en begrip (lagere orde) dan is thuistoetsen eigenlijk geen optie, vanwege het feit dat je geen gelijke condities kan creëren waaronder alle studenten de toets maken. Kans op fraude, wat leidt tot onbetrouwbare resultaten. Dit lijkt op dit moment ook de belangrijkste vraag, wat te doen met de afname van deze kennistoetsen. Daar is helaas geen pasklaar antwoord op.

  Belangrijk is te kijken of het om low of high stakes tentamens gaat. Dat kan ik voor dit tentamen niet beoordelen. Hangt er veel af van de resultaten, zijn de consequenties voor zakken/slagen groot, dan wil je eigenlijk niet inleveren op de betrouwbaarheid dus is 1 optie: uitstellen van de toets (en studenten online materiaal leveren zodat ze blijven leren), of, indien het niveau van de leerdoelen het toelaten, kiezen voor een andere toetsvorm. Dat laatste kost ook tijd en vraagt van de docent de studenten daar goed op voor te bereiden (instructie, extra materiaal/opdrachten e.d.).

  Mocht je willen kiezen voor essayvragen o.i.d. dan bieden de bijlagen wellicht hulp:
  Tips voor toetsen met korte casussen
  Guidelines voor open questions (O&T)

  Last but not least, maar daar ben je misschien al van op de hoogte, als je de toetsvorm wilt aanpassen, en dus afwijkt van de OER, dan gaat dit via de onderwijsdirecteur (die het wellicht moet voorleggen aan de examencommissie).

  Hopelijk heb je hier wat aan, laat me weten als je nog vragen/opmerkingen hebt.

 2. Kim Zunderdorp
  Kim Zunderdorp

  We krijgen ook vragen over het gebruik van online proctoring. We verkennen momenteel de mogelijkheden daartoe, meer informatie volgt binnenkort. Wel weten we nu al dat niet alle toetsen aan de UU door online proctoring vervangen zullen kunnen worden (i.v.m. de technische capaciteit), dus we raden je voor de tussentijd aan om te verkennen of een andere toetsvorm mogelijk is (zie de reactie van Marlies daarvoor).

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd