Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Blog

De Intraprofessionele simulatieweek online

Iedere zes weken organiseren wij vanuit geneeskunde de intraprofessionele simulatieweek.  De intraprofessionele simulatieweek is een goed gewaardeerde onderwijsweek voor tweede jaars master studenten, die makkelijk op afstand te organiseren en interactief is. Het leerdoel van onze simulatie; ervaren om te handelen vanuit verschillende lijnen van de gezondheidszorg en oefenen met interprofessionele vaardigheden. Maar sinds maart dit jaar was de simulatieweek anders dan anders, want hij was helemaal online!

Virtuele polikliniek
Een groot onderdeel van de simulatieweek wordt in oorspronkelijke opzet al online aangeboden: de virtuele polikliniek. Het organiseren van deze ‘poli’ vraagt om creatief gebruik van Blackboard. Ieder groepje krijgt elke 10 minuten een casus gepresenteerd via een assignment op Blackboard. Studenten moeten kennisvragen beantwoorden, beleid formuleren, verwijsbrieven schrijven en telefoneren.

Text Box: Casus 1 KNO
Patiënt Dhr. L. van 26 jaar heeft zich ziekgemeld op zijn werk. Hij wordt gek van het suizen in zijn hoofd. Soms voelt het of een rijdende trein naast hem tot stilstand komt. Hij slaapt er slecht van. Hij heeft problemen in zijn relatie en daarnaast is zijn moeder ernstig ziek geworden. Hij doet hoofdzakelijk haar mantelzorg. Het werk als administratief medewerker op een groot kantoor kan hij niet meer aan. Hij zit inmiddels 2 weken thuis. Vroeger heeft hij buisjes gehad als kind en ook is zijn neusamandel geknipt. Tot vorig jaar ging hij vaak naar dancefeesten, maar tegenwoordig niet meer.

Als KNO-arts heb je het KNO-onderzoek zorgvuldig verricht. Je ziet normale trommelvliezen en een luchthoudend middenoor. De stemvorkproeven zijn niet afwijkend. Op het gemaakte audiogram zie je ook geen bijzonderheden.

Vraag 1
Welke kenmerken van deze patiënt zijn relevant voor de tinnitusklachten? 
Vraag 2
Welke vragen kun je nog meer stellen als het gaat om tinnitus?
Vraag 3
Schrijf een korte verwijsbrief naar de psycholoog met een duidelijke hulpvraag. Upload de brief op Blackboard in deze assignment.

De uitwerkingen moeten worden geüpload in Blackboard. Studenten geven aan dat de tijdsdruk ‘net echt’ voelt. Gelukkig representeert een groepje met drie of vier studenten één arts. Dit geeft studenten de mogelijkheid te oefenen met het verdelen van de workload en het communiceren met elkaar over de voortgang. Om de ‘net echt-ervaring te vergroten krijgen studenten in sommige casussen de opdracht om een arts (een echte!) of simulatiepatiënt te bellen. De arts of simulatiepatiënt vult na afloop van het gesprek een feedbackformulier in. De feedback kunnen studenten meenemen naar een volgend gesprek en in hun reflectieverslag. In de online variant van de simulatieweek laten we studenten zelf zoeken naar de prettigste manier om op afstand samen te werken. Studenten gaven aan gebruik te maken van onder andere Google Hangouts, Google Drive, Skype en Whatsapp.

Multidisciplinair overleg
Het middaggedeelte staat in het teken van het multidisciplinair overleg (MDO). In een groep waarin de drie lijnen van de gezondheidszorg vertegenwoordigd zijn, buigen studenten zich over een vraagstuk waarvoor een gezamenlijk plan moet worden opgesteld. Studenten bereiden het MDO in hun eigen groepje voor en zitten daarna met drie groepjes om tafel onder begeleiding van een arts die werkzaam is in een van de specialismes. In de online variant hebben studenten het MDO gevoerd in een video call.

Bij de tweede simulatiedag vormden de dermatologen, huisartsen en artsen infectieziektebestrijding met elkaar een Outbreak Management Team dat een uitbraak van scabiës (schurft) in een verpleeghuis onder controle moet zien te krijgen.
Van tevoren vragen we studenten een voorzitter en twee notulisten aan te wijzen. De notulisten werken het plan uit en sturen dit naar ons op. Verder laten we studenten vrij in hoe ze dit overleg op afstand aanpakken. In een reflectiegesprek gaven studenten aan dat van elk groepje één persoon de woordvoerder was die camera en microfoon aan had staan en dat groepsgenoten via chat input leverden waar nodig.  

De simulatieweek op afstand:

De werkzame elementen van het onderwijs (tijdsdruk, constante communicatie, veilige leeromgeving, verantwoordelijkheden hebben en teamwork) zijn volgens ons bewaard gebleven in deze online variant. We hebben het idee dat studenten zelf rustiger de tijd hebben genomen voor het formuleren van eigen leerdoelen en voor de reflectie. Die waren uitgebreider dan we in het reguliere onderwijs gewend zijn.

Oproepje:
Lijkt het je leuk om (een keer) een bijdrage te leveren aan dit onderwijs? Geef je op als simulatiepatiënt! Ervaring als (simulatie)patiënt is geen vereiste. Je krijgt een instructie over je rol toegestuurd en wordt in een afgesproken tijdvak van 30 min. door drie artsen (studenten) gebeld. Daarna vul je voor elke student een feedbackformulier in, al met al kost het ongeveer drie kwartier. Je kunt dit gewoon vanuit huis doen. Voor meer info en/of opgeven mail je naar simulatie-ip@umcutrecht.nl

Anna Kersten en Stella Martens


Anna Kersten
14 mei 2020

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd