Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Nieuws

Let op: Symposium ‘Lang leve de tijdelijke docent?!’ verzet naar 23 januari

In verband met de grote WOinActie-demonstratie op vrijdag 14 december aaanstaande, is in goed overleg met alle betrokken partijen besloten dat het symposium ‘Lang leve de tijdelijke docent?!’ wordt verplaatst naar woensdag 23 januari, van 16.00-18.00. Meer informatie volgt!

>>Een groot gedeelte van de docenten binnen de UU heeft een korte tijdelijke aanstelling. Wij vinden dat dit gevolgen heeft voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk onder het tijdelijke maar ook het vaste personeel. Ook hebben tijdelijke docenten weinig tot geen toekomstperspectief bij de universiteit.

Als docenten zien wij graag verandering in deze situatie. Hiervoor is een manifest opgesteld waarin oplossingen worden voorgesteld voor de bovenstaande problemen. Om een draagvlak te krijgen voor ons manifest willen wij u vragen het manifest te bekijken en indien u het kan vinden met de inhoud, het hier te ondertekenen. Begin 2019 zal dit worden aangeboden aan het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht.

Ook organiseren wij een symposium waarin de positie van de tijdelijke docent op de Universiteit Utrecht centraal staat. Hiervoor nodigen we docenten uit, maar ook leidinggevenden, beleidsmedewerkers en andere betrokkenen vanuit de organisatie. Op het symposium bediscussiëren we de kwestie en zullen we deze vanuit verschillende perspectieven belichten, met als doel werkbare oplossingen te formuleren waarmee we de positie van de docent aan de universiteit kunnen verbeteren. Aansluitend hierop is een borrel om na te praten. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken en aanwezig te zijn bij het symposium. We hopen u daar te zien!

Symposium: Lang leve de tijdelijke docent?!
Wanneer: 23 januari 2019, 16:00-18:00
Waar: Academiegebouw Utrecht

Namens vele docenten aan de UU,

Pieter de Bordes (werkgroepdocent en docent-coördinator ASW)
Lisa Dietz (werkgroepdocent Diergeneeskunde)
Bronwyn Henebury (werkgroepdocent Psychologie)
André de Sterke (werkgroepdocent Diergeneeskunde)
Marleen de Vries (werkgroepdocent Psychologie)


Klaas de Zwaan
15 november 2018

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.