Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Docent in the Picture

Waarom professionals niet focussen op ‘een goed cijfer halen’

Heleen schrijft op een bord met een pen.

Een opleiding of cursus volgen naast een drukke baan: professionals steken kostbare vrije tijd in hun professionele ontwikkeling. Dit betekent dat ze andere eisen stellen aan een cursus dan studenten. Welke dit zijn, lees je in onderstaande interview met onderwijskundige Heleen van Ravenswaaij (Bèta) die samen met collega’s van FSW, GSK, Geo en REBO de interdisciplinaire cursus TIC to TIC ontwierp.

Hadden jullie al eerder onderwijs ontworpen voor professionals?

“Nee, daarom hebben we eerst een enquête verspreid waarin we professionals vroegen wat ze uit een cursus willen halen. Daaruit kwam dat ze vooral geïnteresseerd zijn in persoonlijke ontwikkeling en in nieuwe kennis. Op basis van deze resultaten, en uiteraard de behoeften van studenten, hebben we de Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) gerealiseerd waarin studenten samen met professionals oplossingen proberen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken. Binnen de cursus krijgen beide doelgroepen genoeg ruimte om nieuwe kennis op te doen en hebben we een reflectietraject ingebouwd, waarin we samen met professionals en studenten persoonlijke leerdoelen opstellen.”

Welke werkvormen raad je aan?

“Professionals zijn kritisch en kijken heel gericht naar wat een cursus hen oplevert. Werkvormen waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat, zoals individuele coaching, werken daarom goed. Je maakt de cursus hiermee persoonlijk en stemt verwachtingen af. Je weet wat ze willen leren en bereiken. Daarnaast werken professionals graag vanuit hun eigen ervaring. Laat dus ruimte voor reflectie, vragen en spontane casussen zodat professionals concrete input weer mee kunnen nemen naar de werkvloer. Tot slot viel het mij tijdens de cursus op dat in de groepjes het meestal de professionals waren die het contact hadden met de opdrachtgevers. Niet omdat hen die taak werd aangewezen, maar omdat ze zelf veel waarde hechten aan netwerken. Zorg dus dat je in je onderwijs zo’n mogelijkheid creëert.”

Over TIC

De wereld van vandaag wordt geconfronteerd met veel complexe maatschappelijke problemen. Deze problemen vragen de inbreng van meerdere academische disciplines. In de Thematic Interdisciplinary Challenge (TIC) zullen studenten en professionals daarom worden uitgedaagd en opgeleid om interdisciplinaire en innovatieve probleemoplossers te worden die bijdragen aan oplossingen voor echte en complexe maatschappelijke problemen. Deelnemers konden kiezen uit de volgende drie onderwerpen:

De challenge leidt deelnemers door verschillende fasen, van het definiëren tot het oplossen van het probleem.  De oplossing kan een prototype zijn, een video, een symposium, een beleidsdocument, etc. Een andere lijn workshops zal gericht zijn op (inter)persoonlijke en professionele ontwikkeling. De cursus laat deelnemers aan de ene kant bewuster worden van eigen kennis en vaardigheden. Tegelijkertijd worden ze uitgenodigd om hun nieuwsgierigheid, enthousiasme en creativiteit te gebruiken om met innovatieve ideeën te komen die de wereld een stukje beter maken.

Waarom zou je onderwijs ontwikkelen voor professionals?

“Dit type onderwijs is voor ons een mooie kans om de verbinding te leggen met het werkveld en eventuele nieuwe inzichten weer mee te nemen naar onze studenten. Daarnaast prikkelen de professionals de studenten in deze mixed classroom-setting om minder te focussen op het halen van een goed cijfer en meer op wat je in de praktijk met bepaalde kennis kan doen. Verder vind ik deze doelgroep heel fijn. Ondanks dat ze het druk hebben, zijn ze altijd te porren voor een praatje met de docenten en reflecteren ze graag op de cursus. Dit is voor ons erg belangrijk voor de komende varianten van Tic to Tic.”

Portret foto van Heleen van Ravenswaaij.

Wat zou je de volgende keer anders doen?

“Ons doel voor de volgende cursus is om nog beter de behoeften van beide doelgroepen te bedienen. We willen specifiek met de professionals van tevoren een intake doen om te bespreken wat ze precies willen leren.”

De OvP-cursus is interdisciplinair opgezet binnen de universiteit, hoe gaat dat in zijn werk?

“Dit betekent dat collega’s van meerdere faculteiten samenwerken aan een project. Voor de inhoud is een interdisciplinaire samenwerkingsconstructie geweldig. Je leert superveel van elkaar, iedereen heeft verschillende achtergronden, zowel educatief als wetenschappelijk. Ook krijg je een beter uitgewerkt plan en kan je gebruikmaken van elkaars netwerken binnen en buiten de UU. Maar: deze manier van samenwerken brengt ook uitdagingen met zich mee. Er liggen belangrijke vraagstukken op tafel. Denk aan vragen zoals: wie is eindverantwoordelijk? En wie betaalt wat qua docentenuren en ontwikkelingskosten? Daar moet je dus wel rekening mee houden. Gelukkig konden we voor de ontwikkeling gebruikmaken van het USO fonds en ondersteuning door Onderwijsadvies & Training en kijken we voor volgende jaren naar andere subsidies, zoals de subsidie van het programma Onderwijs voor Professionals en een bijdrage van hubs. Tot slot vond ik het fijn dat er op UU-breed niveau al kant en klare tools waren zoals een stappenplan en een certificaat dat je kan sturen naar deelnemers. Dan hoef je daar zelf geen tijd in te steken.”

De tips van Heleen op een rij:

Tip 1:

Plan van tevoren een intake met je deelnemers. Zo weet je of de verwachtingen van beide kanten realistisch zijn en kun je een inschatting maken of een professional onderdelen kan overslaan.

Tip 2:

Maak gebruik van de community en informatie die al binnen de universiteit bestaat. Zo is er een Special Interest Group (SIG) over OvP en worden er workshops aangeboden waar je inspiratie op kan doen en ervaringen kan uitwisselen.

Tip 3:

Denk na over de middelen die je gebruikt. Professionals kunnen bijvoorbeeld lastig gebruikmaken van Blackboard. Het LifeLong Learning-platform is een handig alternatief.

Lees meer:

Ben je een docent van buiten de Universiteit Utrecht, maar hoor je wel graag hoe onze docenten onderwijs voor professionals ontwikkelen? Stuur dan een e-mail naar ovp@uu.nl!

Meer informatie over onderwijsinnovatie op de UU vind je ook op de website van het Centre for Academic Teaching (CAT).


Ishaa van der Gouw
21 oktober 2021

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.