Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Blog

It takes 2 2 tango: Blog 7

[for English, scroll down]

Morgen is het zover en gaat de Onderwijsparade 2017 los in het Academiegebouw! Het gebouw barst zowat uit zijn voegen, want we hebben maar liefst 404 aanmeldingen (47% ondersteunende staf, 41 % wetenschappelijke staf en 12 % studenten). In onderstaande figuur kun je nog eens zien hoe de deelnemers verdeeld zijn over de universitaire onderdelen. Het is natuurlijk geen wedstrijd, maar stiekem zijn Kirsten en Sibe best wel trots op hun eigen faculteit. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we morgen een enorme diversiteit in huis hebben, waardoor we veel van elkaar kunnen leren over internationalisering.

Omdat het druk wordt, denken we dat het belangrijk is dat jullie op tijd komen om je in te schrijven en workshops te kiezen. Vanaf 12.00u is er een walk-in lunch in de Senaatszaal, waarna het om 13.00u tijd is voor de keynote lecture van Sally Brown in de Aula. Omdat we daar veel mensen verwachten hebben we ervoor gezorgd dat er een videolink is met de Belle van Zuylenzaal. Daarna volgen de gebruikelijke parallelsessies met in totaal 20 workshops, waarvan sommige in het Nederlands en andere in het Engels. Dat wordt nog lastig kiezen…! Natuurlijk zijn al deze (tango)workshops een bezoekje waard. Een speciale workshop wordt verzorgd door een team collega’s uit Helsinki die op werkbezoek zijn bij onze universiteit. In hun workshop gaan zij in op een tool die bij de Universiteit van Helsinki gebruikt wordt om lesgeven en leren te verbeteren. Tijdens deze workshop krijgen deelnemers de mogelijkheid om kennis te maken met dit systeem voor kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Het is de bedoeling dat elke workshop een tool oplevert waar deelnemers zelf mee aan de slag kunnen, bijvoorbeeld tips, best practices en belangrijke stellingen. Deze worden tijdens de Onderwijsparade aangeboden, maar voor degenen die er helaas niet bij kunnen zijn stellen we ze ook na afloop beschikbaar. Op die manier blijft het niet bij een interessant verhaal maar kun je als medewerker of student de opgedane kennis meteen toepassen!

Naast de workshops is er ook zoals altijd een Paradecafé en Kennismarkt, waar collega’s van Career Services, Teaching Academy UU, Educate-IT, Lifelong Learning, Centrum voor Onderwijs en Leren (COLUU) en het Skills Lab je kunnen informeren over hun werkzaamheden. Als je gerichte vragen hebt kun je die daar stellen. Alsof de duvel ermee speelt is er ’s avonds nog de mogelijkheid om je belangstelling voor tango nog verder uit te leven. De Faculty Club organiseert namelijk een Diner Chantant met Kees Scholten, die met pianiste Margreet Markerink de tango naar Nederland vertaalt. Meer weten? Klik hier. De avond is toegankelijk voor leden van de Faculty Club, dat zijn medewerkers en alumni van de UU. Als je je wilt opgeven, dan kan dat hier.

Tijdens de Onderwijsparade kan iedereen meetwitteren, gebruik hiervoor de hashtag #owp2017 @uniutrecht.

Hier kun je het volledige programma van de onderwijsparade bekijken.

Wij hebben veel pret gehad bij de voorbereiding en hebben er ontzettend veel zin in. Hopelijk zien we jullie allemaal donderdag! Sibe en Kirsten.

[Voor Nederlands, scrol naar boven]

Tomorrow is the big day: the Onderwijsparade (Education Fair) 2017! It will be a tight fit for all our participants because the final score is a staggering 404 applications (47% support staff, 41% lecturers/researchers and 12% students). In the figure below you can see which divisions the participants are from. It’s not a contest, of course, but we (Sibe and Kirsten) are proud of the participation rate of our own faculty. The most important conclusion is that diversity within our participant group is very high, allowing us to learn a lot from each other about internationalization.

Because it will be quite busy, we think it is important that you show up in time to register and to choose a workshop. From 12.00hrs you are welcome to join us at a walk-in lunch in the Senate hall, followed by Sally Brown’s keynote lecture at 13.00hrs in the Aula. Due to the expected high attendance, we have arranged for a video link with the Belle van Zuylen hall so everybody can enjoy this ke
ynote lecture. After that, the usual parallel sessions will take place, with a total of 20 workshops to choose from! All these (tango)workshops are worth a visit of course, but we would like to highlig
ht one workshop that is provided by a team of colleagues that are visiting from the University of Helsinki. In their workshop, they will discuss a tool that is used at their university to improve teaching and learning. During the workshop, participants will have the opportunity to get to know this system of quality improvement in education.

Each workshop will result in a tool that participants can use in their work, for example tips & tricks, best practices and important statements. These will be provided during the Education fair, but for our colleagues and students that are not able to join us they will also be made available afterwards. The goal is that you will be able to use the knowledge you gained in your own work!

Besides the workshops, there is also a Paradecafé and Knowledge market, where colleagues from Career Services, Teaching Academy UU, Educate-IT, Lifelong Learning, Center for Educations and Learning (COLUU) and Skills Lab can inform you of their activities. If you have specific questions for them, you can ask them at the Information market. Coincidentally, in the evening you will get another chance to immerse yourself in tango.  The Faculty Club is organizing a Diner Chantant with Kees Scholten, who translates the tango into Dutch, accompanied by pianist Margreet Markerink. See faculty club web site. This evening is accessible for members of the Faculty Club, which is available for all UU emplyees and alumni. If you want to apply, you can do that here.

During the Education fair, everybody is encouraged to tweet interesting news, using the hashtag #owp2017 @uniutrecht.

You can check out the full program of the Education fair here.

The organizing committee immensely enjoyed preparing the Education fair and is really looking forward to tomorrow. Hopefully we will all see you on Thursday! Kirsten and Sibe.


15 maart 2017
Kennistags:

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd