20 mrt 2019

Uitnodiging: denk mee over de toekomstbestendige profileringsruimte


Auteur:

Beste collega,

“In 2022 kiest iedere UU-bachelorstudent bewust voor een persoonlijke en toekomstbestendige invulling van de profileringsruimte. Hierbij wordt de profileringsruimte (deels) benut voor verbreding en interdisciplinariteit.” Dit staat in de onlangs aangescherpte visie op de profileringsruimte. Hoe zorgen we ervoor dat deze visie realiteit wordt? Denk mee!

Bijeenkomst 1: Studentencommunicatie- en begeleiding

Maandag 25 maart 13.00-14.30 uur, zaal Mezzanine in het Minnaert. Inlooplunch: vanaf 12.45 uur.

Centrale vragen: Wat heb jij als student nodig om die keuzes te maken in de profileringsruimte die optimaal aansluiten bij jouw interesses, ambities en doelen voor je toekomst? Hoe kun jij als docent, tutor, studiebegeleider of mastercoördinator studenten hierbij ondersteunen? Welke belemmeringen als het gaat om communicatie en begeleiding ervaar je als student of zie je als collega betrokken bij het onderwijs? Welke oplossingen zijn denkbaar?

Bijeenkomst 2: Interdisciplinair onderwijsaanbod in de profileringsruimte & facilitering docenten

Donderdag 28 maart 13.00-14.30 uur, zaal Mezzanine in het Minnaert. Inlooplunch: vanaf 12.45 uur.

Centrale vragen: Welk interdisciplinair onderwijs zou jij als student graag willen volgen in je profileringsruimte? Wat is volgens jou als docent het ideale aanbod op het gebied van interdisciplinair onderwijs in de profileringsruimte? Hoe wil jij als docent gefaciliteerd worden bij de ontwikkeling van interdisciplinair onderwijs?

 Bijeenkomst 3: Roostering en studieplanning

Woensdag 3 april 13.00-14.30 uur, zaal Mezzanine in het Minnaert. Inlooplunch: vanaf 12.45 uur.

Centrale vragen: Welke belemmeringen op het gebied van roostering en studieplanning bij het optimaal en (deels) interdisciplinair benutten van de profileringsruimte ervaar jij als student of zie jij als collega betrokken bij het onderwijs? Welke oplossingen zijn denkbaar?

Aanmelden 

Enthousiast over één van de sessies? Meld je hier aan. Ken je iemand anders die graag meedenkt over bovengenoemde onderwerpen? Stuur deze uitnodiging dan gerust door!

Achtergrond

Meer weten? Bekijk de aangescherpte en geactualiseerde visie op de profileringsruimte getiteld “De toekomstbestendige profileringsruimte van de Universiteit Utrecht”. De visie is vastgesteld door het College van Bestuur en komt voort uit het project Interdisciplinair onderwijs in de profileringsruimte. Deze visie is tot stand gekomen met hulp van input van studenten en collega’s vanuit de hele UU tijdens drie sessies in oktober. Benieuwd naar de uitkomsten van de sessies in oktober? Klik dan hier.

Vervolg

Mede op basis van jouw input zullen UU-brede afspraken gemaakt worden om te zorgen dat de toekomstbestendige profileringsruimte van de UU realiteit wordt en optimaal kan worden benut door studenten. Hierover later meer!

We kijken ernaar uit om over het bovenstaande met je van gedachten te wisselen.

 

Hartelijke groet,

Mede namens het projectteam Interdisciplinair onderwijs in de profileringsruimte,

Arjen Vredenberg (trekker)

A.M.Vredenberg@uu.nl

Share

Geef een reactie