01 mrt 2018

Interdisciplinair onderwijs voor elke student?


Auteur:

Interdisciplinair onderwijs is een ‘ding’. En wat vinden de Utrechtse studenten van interdisciplinair onderwijs? Er zijn verschillende interdisciplinaire bacherloropleidingen en binnen verschillende disciplinaire opleidingen is er steeds meer aandacht voor andere disciplines binnen en buiten het vakgebied.

De universiteit wil in ieder geval interdisciplinair onderwijs verbeteren en stimuleren. In het Strategisch Plan 2016-2020 wordt onder andere dit gezegd:

‘(…) Studenten krijgen nog betere mogelijkheden om gebruik te maken van de breedte en interdisciplinariteit van het Utrechtse onderwijsaanbod. In 2020 is het volgen van onderwijs buiten de eigen opleiding normaal. Belemmeringen worden weggenomen. Voor studenten die dat willen en kunnen, gaan we de ruimte om studieprogramma’s flexibel in te vullen vergroten.’

Dit citaat is voor mij de aanleiding geweest om onderzoek te doen naar interdisciplinair onderwijs binnen de Universiteit Utrecht. Als bestuurslid van Stichting OER heb ik samen met drie andere studenten (afkomstig van verschillende faculteiten) met studenten, docenten en decanen gesproken over het Utrechtse onderwijs. Met behulp van een enquête heb focusgroepen hebben we aan studenten gevraagd wat zij vinden van interdisciplinair onderwijs en hoe zij hun profileringsruimte invullen.

En wat blijkt? Veel studenten volgen geen onderwijs buiten hun eigen opleiding/vakgebied. Sommige studenten kiezen hier bewust voor omdat zij zich willen specialiseren in een discipline, maar veel studenten geven aan dat zij gewoonweg niet weten wat mogelijk is. Er is interesse, maar de belemmeringen zoals gebrek aan de juiste informatie en lastige timeslots, zijn er ook.

Tijdens de Onderwijsparade (dinsdag 6 maart) worden  er workshops georganiseerd door en voor studenten. Wat willen, weten en vinden de studenten  van interdisciplinair onderwijs? En de belangrijkste vraag: is er ook interdisciplinair onderwijs voor jouw student?

Ps: Wil je meer lezen over Stichting OER en het onderzoek naar interdisciplinair bacheloronderwijs? Klik hier voor het rapport, neem een kijkje op de website of stuur een e-mail naar info@stichting-oer.nl

 

Share

Eén reactie op “Interdisciplinair onderwijs voor elke student?

Geef een reactie