05 sep 2016

Taalvaardigheid van de UU-student


Auteur:

In dit project wordt door vijf bacheloropleidingen vanuit drie faculteiten het probleem van de taalvaardigheid van de UU-student aangepakt. Het project richt zich op vier problemen in de bachelorfase: het instroomniveau van een substantiële groep studenten is ...

lees meer >
28 jul 2016

Onderwijsparade – keynote lectures


Auteur:

Hieronder vind je de keynote lectures en een terugblik van de afgelopen onderwijsparades van de Universiteit Utrecht. Onderwijsparade 2016: James Kennedy ~ “An Educated Guess” Onderwijsparade 2015: Stella Cottrell ~ 21st Century Skills Onderwijspa...

lees meer >
30 mrt 2016

Docentkwaliteit in een researchuniversiteit


Auteur:

Binnen de UU bestaat een lange traditie van investeren in onderwijskwaliteit; onderwijs is belangrijk en daarvoor worden door de UU vele middelen ingezet. Desondanks wordt er ook bij de UU geworsteld met ideeën over ‘onderwijscarrières’. Hoe waard...

lees meer >
22 jan 2015

Ontwikkelen van een curriculum


Auteur:

Samenhang in het curriculum De kern van een curriculum wordt gevormd door een visie op onderwijs. De doelen, inhouden van het leren, en de toetsing spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de leeractiviteiten en de rol van de docent. Al deze onderdelen han...

lees meer >
22 jan 2015

Curriculum: FAQ


Auteur:

Wat is het verschil tussen de termen ‘onderwijsvisie’ en ‘onderwijsconcept? De onderwijsvisie (of ”onderwijsfilosofie”) van een instelling of opleiding maakt duidelijk welke idealen zij in haar onderwijs nastreeft. De slag die vervolgens gemaakt moet...

lees meer >
21 jan 2015

Voorbeelden curriculum


Auteur:

Op deze site worden voorbeelden gepresenteerd uit faculteiten van de Universiteit Utrecht. De voorbeelden zijn thematisch geordend. Visie op onderwijs Onderwijsfilosofie Bachelor (Diergeneeskunde) Een voorbeeld van de totstandkoming van de onderwijsfilosofie...

lees meer >
21 jan 2015

Curriculum


Auteur:

‘Een goed curriculum is meer dan de optelsom van de afzonderlijke studieonderdelen’ Op zoek naar een eenduidige definitie van de term curriculum, blijkt dit geen makkelijke opgave te zijn. Een curriculum kan namelijk vanuit diverse perspectieven en niveaus ...

lees meer >
19 jan 2015

Goede ideeën honours


Auteur:

Op deze site worden praktijkvoorbeelden (w.o. projecten) gepresenteerd uit faculteiten van de Universiteit Utrecht. De voorbeelden zijn thematisch geordend. Toelating tot honoursonderwijs Een voorbeeld van de toelatingsprocedure van het College of Pharmaceutic...

lees meer >
19 jan 2015

Honours onderwijs


Auteur:

Honoursonderwijs biedt de meest getalenteerde en gemotiveerde studenten extra uitdagingen. Het is erop gericht talent te bevorderen door de student te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. In 1993 startte het eerste tracé aan de Universiteit Utrecht geri...

lees meer >
12