24 jan 2017

How to assess global citizenship


Auteur:

UNSW Teaching Staff Gateway – Assessing Global Citizenship – 2015-03-25 Through bi-weekly posts, MA staff participating in the USO project on internationalisation will share concrete teaching tools and activities through which we aim to enhance ‘t...

lees meer >
16 jun 2016

Toetsweek geowetenschappen: filmpjes speeddates


Auteur:

Aan het begin van dit collegejaar werd er een Toetsweek georganiseerd bij de faculteit Geowetenschappen. Van enkele speeddates over toetsing die toen gehouden zijn, zijn er vijf filmpjes gemaakt van allemaal maximaal 10 minuten. Onderwerpen zijn onder meer: waa...

lees meer >
17 dec 2015

Toetsen met MC +


Auteur:

door: Jaap Milius en Sibe Doosje EMP-project MC+ is erop gericht de deskundigheid van docenten op het vlak van meerkeuzetoetsing te bevorderen door een hands-on aanpak van problemen die optreden bij de vervaardiging en evaluatie van MC-toetsen. Het project is i...

lees meer >
04 feb 2015

Itembanken: Good practices


Auteur:

Ontwikkelingen in de Delfste toetspraktijk, Technische Universiteit Delft Een gezamenlijke vragenbank Bij alle Bacheloropleidingen aan de TU Delft is Analyse een eerstejaarsvak. Dit vak wordt, vanuit de faculteit EWI, door verschillende docenten voor de andere ...

lees meer >
04 feb 2015

Itembanken: DOEN


Auteur:

Kies een toets of tentamen (gesloten of open vragen) van een blok of cursus waar u bij betrokken bent. Informeer bij de toetscommissie of uw opleiding (departement of faculteit) gebruik maakt van een itembank (of digitaal toetssysteem met itembank-mogelijkheden...

lees meer >
04 feb 2015

Itembanken: Checklist


Auteur:

Bedenk voor welk doel de itembank gebruikt gaat worden en welke consequenties dit heeft. Diagnostisch (formatief) gebruik? Het geven van informatie over de sterke en zwakke punten van de individuele student met als uiteindelijk doel de zwakke punten op te heffe...

lees meer >
02 feb 2015

Ideeën voor Toetsvormen


Auteur:

Adviesbrief Artikel becommentariëren Assessment-Centermethode Beoordelen van groepswerk en groepsproducten Beoordelingslijsten Betoog Casus-toets Co-assessment Debat Digitaal portfolio Encyclopedische index ontwerpen Essay Exemplarisch portfolio Gespreksvoerin...

lees meer >
123