19 jan 2015

Achtergronden selectie


Auteur:

Plaatsbepaling In het buitenland is selectie bij toelating tot het hoger onderwijs een normaal en geaccepteerd fenomeen. Universiteiten als Harvard, Stanford, Oxford en Cambridge selecteren als sinds jaar en dag. In Nederland geldt voor de meeste universitaire ...

lees meer >
19 jan 2015

Achtergronden matching


Auteur:

Matching is een proces waarbij studenten via een actief studiekeuzeproces worden begeleid naar de opleidingen die bij hun talenten passen. Daarbij wordt van studenten verwacht dat ze nadenken over hun ambities, motivatie, verwachtingen en competenties. Volgens...

lees meer >
19 jan 2015

Matching activiteiten


Auteur:

Anders dan bij meeloopdagen zijn het tijdens studieactiviteiten de aankomende studenten die actief deelnemen aan het onderwijs, wetenschappelijke literatuur voorbereiden en opdrachten of toetsen maken. Op die manier kunnen ze aan den lijve ondervinden of de opl...

lees meer >
19 jan 2015

Matchingsformulier


Auteur:

Het matchingsformulier dat in het matchingstraject door aankomende studenten wordt ingevuld, heeft verschillende doelen: studenten laten reflecteren op hun studiekeuze en opleidingen meer te weten laten komen over hun aanstaande studenten. De informatie uit het...

lees meer >
19 jan 2015

Ervaring met selectie


Auteur:

Voorbeelden van selectie vinden we bij opleidingen waar decentraal geselecteerd wordt: bijvoorbeeld bij Rechtsgeleerdheid (Utrecht Law College), Diergeneeskunde (voor mensen die veterinaire volksgezondheid willen doen of met landbouwhuisdieren willen werken) e...

lees meer >
19 jan 2015

Tutoraat 3.0


Auteur:

In september 2013 gaan de eerste studenten die hebben deelgenomen aan het matchingstraject met hun bacheloropleiding aan de slag. Ze krijgen in het eerste jaar studiebegeleiding van tutoren, waarmee er wordt voortgebouwd op de reflectie, activering en binding d...

lees meer >
19 jan 2015

Matching en selectie


Auteur:

Matching De Universiteit Utrecht startte als eerste universiteit het matchingstraject voor aankomende bachelorstudenten. Dit traject loopt van de eerste kennismaking met de universiteit tot aan het bindend studieadvies (BSA). Door de verschillende matchingsacti...

lees meer >