04 mrt 2019

Toolbox Diversity in Education


Auteur:

In the Toolbox Diversity in Education you can find different tools to incorporate diversity work into your educational practices. It provides exercises that teachers can assign for students, but also exercises and reflection materials for teachers themselves. T...

lees meer >
08 okt 2017

Inclusive academic success


Auteur:

Universities and colleges seem to be becoming aware, albeit slowly, that they need to find ways to embrace and foster diversity in the classroom. Ensuring the under-represented have the same chance of succeeding as successfully as the more dominant groups that ...

lees meer >
22 jan 2015

Ontwikkelen van een curriculum


Auteur:

Samenhang in het curriculum De kern van een curriculum wordt gevormd door een visie op onderwijs. De doelen, inhouden van het leren, en de toetsing spelen daarbij een belangrijke rol, evenals de leeractiviteiten en de rol van de docent. Al deze onderdelen han...

lees meer >
22 jan 2015

Curriculum: FAQ


Auteur:

Wat is het verschil tussen de termen ‘onderwijsvisie’ en ‘onderwijsconcept? De onderwijsvisie (of ”onderwijsfilosofie”) van een instelling of opleiding maakt duidelijk welke idealen zij in haar onderwijs nastreeft. De slag die vervolgens gemaakt moet...

lees meer >
21 jan 2015

Voorbeelden curriculum


Auteur:

Op deze site worden voorbeelden gepresenteerd uit faculteiten van de Universiteit Utrecht. De voorbeelden zijn thematisch geordend. Visie op onderwijs Onderwijsfilosofie Bachelor (Diergeneeskunde) Een voorbeeld van de totstandkoming van de onderwijsfilosofie...

lees meer >
21 jan 2015

Curriculum


Auteur:

‘Een goed curriculum is meer dan de optelsom van de afzonderlijke studieonderdelen’ Op zoek naar een eenduidige definitie van de term curriculum, blijkt dit geen makkelijke opgave te zijn. Een curriculum kan namelijk vanuit diverse perspectieven en niveaus ...

lees meer >
12