Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Blog

It takes 2 2 tango: final blog

Ingmar Swart

Alexei Karas

Rob van der Vaart

[Voor Nederlands, scrol naar beneden] The morning after the Onderwijsparade I woke up in a state of daze. We did it! A large number of participants visited this 25th version of the Onderwijsparade. Its theme, internationalisation, was right on spot. The quality and vividness of the discussions was high, there was great involvement and the reception afterwards was lively. Our keynote speaker Sally Brown did an excellent job warming up the participants. In her keynote she surprised everyone when she revealed a tango dress under her robe. And although she made this a great and entertaining show, her insights were crisp and clear and really made us think, for example about the key importance of cultural sensitivity in those designing and teaching an international curriculum. Sally Brown understood very well that we are at the brink of a huge change in our teaching culture and that consciousness of what this means is only the first step. Her presentation can be downloaded from Sally’s website.

Sally Brown

The workshop program has been valued greatly by the visitors, too. The discussions were sometimes robust, which did not surprise the organization committee. Internationalization is not something that you carry out overnight. And of course we had the annual teaching award ceremony. The chair, Wieger Bakker, awarded Ingmar Swart with the Teaching Talent Award and Alexei Karas got the senior Teaching Award (see pictures above). Both were praised for their excellent teaching skills. There was also another special occasion. Bert van der Zwaan awarded Rob van der Vaart (see above) with the International medal for his unrelenting pioneering work to improve the international curriculum of our university.

Practicing the tango

Of course we also practiced the tango (see picture on the right). It was not easy, but the trainers were very skilled and patient with us. The work of the organization committee is now almost done. We still have one meeting to go, which is about the evaluation. Considering the feedback that we already received on the 16th of March, we think its tone can only be positive. I would really like to thank all the members of our committee: Saskia Arndt, Niels Bovenschen, Kirsten Buist, Femke van der Geest, Hetty Grunefeld, Anke Smits, Thijs Wever, Lucas Teunissen and Jos de Kruijff (see picture below). You were a great ‘ask me’ team! This is the final blog in a series of 8. Kirsten and I really enjoyed writing for you. Later on, participants will receive a link to a photographic representation of the Onderwijsparade.

[For English, scroll up] De ochtend na de Onderwijsparade werd ik enigszins verdoofd wakker. We hebben het geflikt! Een groot aantal mensen bezocht deze 25ste versie van de Onderwijsparade. Het thema, internationalisering, was precies goed. De kwaliteit en levendigheid van de discussies was hoog, er was een grote betrokkenheid en ook de receptie na afloop was zeer geanimeerd. Onze keynote speaker, Sally Brown, warmde de deelnemers uitstekend op. In haar presentatie verraste ze iedereen door onder haar jurk een tangojurk te onthullen. En hoewel ze er een grote en onderhoudende show van maakte, waren haar inzichten helder en zetten ze ons waarlijk aan het denken, bijvoorbeeld over de centrale rol van culturele sensitiviteit bij het ontwerpen en onderwijzen van een internationaal curriculum. Sally begreep heel goed dat we op de drempel staan van een enorme verandering in onze onderwijscultuur en dat het bewustzijn van de betekenis hiervan een eerste stap is. Haar presentatie kan worden gedownload vanaf haar website.

Het workshopprogramma werd door de participanten ook zeer gewaardeerd. De discussies waren soms stevig, wat het organisatiecomité niet verraste. Bij internationalisering ga je nu eenmaal niet over een nacht ijs. Natuurlijk hadden we ook de jaarlijkse bekendmaking van de universitaire docenten van het jaar. Wieger Bakker, voorzitter van de jury, maakte bekend dat Ingmar Swart de Docenttalentprijs had gewonnen en Alexei Karas de Docentprijs. Beide werden uitgebreid geprezen vanwege het hoge niveau van hun onderwijs. Er was nog een bijzondere gelegenheid. Bert van der Zwaan reikte de International Medal uit aan Rob van der Vaart, voor zijn onvermoeibare pionierswerk om het internationale curriculum van onze universiteit op een hoger plan te krijgen.

Uiteraard werd ook de tango gedanst(zie de foto hierboven). Dat was niet gemakkelijk, maar de trainers hadden veel ervaring en veel geduld met de deelnemers. Het werk van het organisatiecomite is nu bijna klaar. We hebben nog een laatste vergadering waarin we de Onderwijsparade evalueren. Gezien de geluiden die we op 16 maart ontvingen, kan de grondtoon alleen maar positief zijn. Ik zou daarvoor alle leden van het comité hartelijk willen bedanken: Saskia Arndt, Niels Bovenschen, Kirsten Buist, Femke van der Geest, Hetty Grunefeld, Anke Smits, Thijs Wever, Lucas Teunissen en Jos de Kruijff (zie de foto hierboven). Jullie waren een geweldig ‘ask me’ team. En zo sluiten we deze reeks ‘blogs af, dit is de laatste uit een serie van acht. Kirsten en ik hebben ervan genoten om voor jullie te schrijven. De fotopresentatie van de Onderwijsparade is nog niet klaar, maar die zal binnenkort via een link met de deelnemers worden gedeeld.

Organization committee Onderwijsparade 2017


22 maart 2017

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.