Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Blog

It takes 2 2 tango: Blog 5

[for English, please scroll down]

Nog een kleine twee weken te gaan voor de Onderwijsparade van start gaat. Een vliegende start, wat ons betreft, want we hebben nu in totaal 381 aanmeldingen. Daarvan zijn er 341 nationaal (138 wetenschappelijke staf, 165 ondersteunende staf en 38 studenten) en 40 internationaal (27 wetenschappelijke staf , 6 ondersteunende staf en 7 studenten). We hebben onder andere gasten van de University of Western Cape uit Zuid-Afrika en van de University of Helsinki, Finland. Ik vind het prettig spannend dat we binnenkort zo veel van elkaar kunnen leren over internationalisering. Leren is voor mij het tegenover en naast elkaar zetten van perspectieven op kennis en beseffen hoe dat mijn eigen perspectief verandert. En dat is precies het doel van de Onderwijsparade. Een interessante workshop in dat verband is die over Deep democracy (meer informatie daarover is hier te vinden). In deze Nederlandstalige workshop willen we voor- en tegenstanders van internationalisering in gesprek met elkaar brengen vanuit de gedachte dat de opvattingen van de minderheid over internationalisering een interessante aanvulling bieden op de opvattingen daarover van de meerderheid. Soms wordt het standpunt van de minderheid aan een zo grote organisatie als de Universiteit Utrecht wel eens vergeten, terwijl dit juist een verrijking kan zijn voor gangbare meningen en ideeën. De workshop Deep democracy staat daarbij stil.

Het volledige programma is beschikbaar op de webpagina van de Onderwijsparade. Als je wilt registreren, klik dan hier. Wees snel, want we zitten bijna vol!

Volgende week zal Kirsten Buist haar laatste wekelijkse Tangoblog (6) schrijven. De dag voor de Onderwijsparade schrijven we samen blog 7. Geniet ervan!

[voor Nederlands, scrol naar boven]

It is now only two weeks before the Onderwijsparade is due. We are off for a flying start, because we now have already 381 applications. 341 are from Dutch speaking participants (138 scientific staff, 165 supporting staff and 38 students). We also have 40 English speaking participants (27 scientific staff , 6 supporting staff and 7 students). Most of them are from our own university, but we also welcome guests from the University of Western Cape of South Africa and from the University of Helsinki in Finland. I am very much excited to start experiencing this great learning opportunity. To me, learning is about confronting different perspectives with each other and to see how that changes one’s own previous perspective. This is exactly what the internationalization Onderwijsparade is aiming to do. An interesting workshop in this respect is about Deep democracy (for more information, click here). In this workshop (be aware that it is in Dutch) those in favor of and opposed to internationalization will start a dialogue. The basic idea here is that opinions of the minority could be of additional value to the opinions of the  majority. Sometimes we forget the point of view of the minority in a large organisation like Utrecht University, although this point of view could enrich the mainstream opinions and ideas. The workshop on Deep democracy is meant to do just that.

Want to see the full programme? Go to the Onderwijsparade web page. If you want to register, click here. Be quick about it, because we are almost full!

Next week Kirsten Buist will write her last weekly Tangoblog (6). The day right before the Onderwijsparade we will write a blog (7) together. Enjoy!


3 maart 2017

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.