Logo Universiteit Utrecht

Docentencommunity TAUU

Blog

Docentenenquete 2019

“Die oogopslag als ze ineens een inzicht hebben, of verrast worden door kennis”

In onze laatste nieuwsbrief hebben we jullie gevraagd hoe het is om docent te zijn aan de UU. We hebben hier een heleboel leuke reacties op gehad, een korte impressie hiervan én wat het betekent voor de plannen van TAUU voor komend jaar, lees je hieronder!

Lesgeven aan de universiteit is inspirerend en waardevol werk. Vrijwel alle docenten vinden het geweldig om met jonge mensen te werken: Je ziet hun ontwikkeling, studenten prikkelen je met hun vragen en het is belangrijk om de kritische denkers van morgen op te leiden.

Daarnaast heb je als docent veel vrijheid en geef je les over de onderwerpen die jou boeien. Ook is er een noodzaak om je te blijven ontwikkelen, waardoor het werk steeds uitdagend blijft.

De ideale baan dus 😉.

…maar werkdruk, administratieve rompslomp en lamzakken van studenten

Toch is niet alles rozengeur en maneschijn in het onderwijs. Naast de bekende werkdruk, lijden docenten ook onder de administratieve lasten. Veel geregel als je coördinator bent, roosters, richtlijnen, regels, visitatierapporten.

Dat de werkdruk hoog is, is geen verrassing. Jammer dat er daardoor weinig tijd is voor al die dingen die het onderwijs juist mooi maken: inhoudelijke vernieuwing, onderwijsinnovatie, kleinschalig onderwijs en extra aandacht voor studenten die dat kunnen gebruiken. ‘De bachelor is een diplomafabriek geworden’ zegt een docent.

‘Het management heeft ook niet altijd evenveel verstand van onderwijs’ merkt een aantal respondenten op, een inspraakstructuur ontbreekt soms volkomen. Dat leidt ertoe dat aan de docent niet gevraagd wordt ‘wat heb jij nodig om tot beter onderwijs te komen’, maar dat bijvoorbeeld onderwijsvernieuwingen worden medegedeeld. En als het aankomt op beoordelingen, wordt de kwaliteit van onderwijs vooral afgemeten aan de evaluaties onder studenten en visitatierapporten.

En dan die studenten… Een greep uit de opmerkingen over minder gemotiveerde studenten: Weinig zelfstandig. Veel social media. Slecht voorbereid. Studenten zijn steeds meer consumenten. Lamme takken (door weinig persoonlijke aandacht, dus wel begrijpelijk, maar toch frustrerend). Zouden actiever kunnen zijn en soms zijn ze arrogant en kunnen geen kritiek aan. Alleen geïnteresseerd in een voldoende.

Al met al is er binnen de universiteit weinig waardering voor het onderwijs, en word je nog steeds vooral op je onderzoek afgerekend. En je krijgt weinig credits voor alles wat je extra doet. ‘Het onderwijs wel dragen, maar er niet zelf verantwoordelijk voor mogen zijn’, schrijft een docent.

Aanbod voor docenten is mooi, maar kost tijd – en die ontbreekt

Welk aanbod voor docenten waardeer je en wat mis je, vroegen wij. Ook hier speelt tijd weer de hoofdrol. Het grote aanbod van workshops en cursussen wordt gewaardeerd, maar tegelijkertijd ontbreekt simpelweg de tijd om eraan deel te nemen. Waarschijnlijk ook daarom is de waardering groot als ondersteunende diensten goed functioneren: het onderwijs- en examensecretariaat, een goed functionerend blackboard, werkende apparatuur, studentenaanmeldingen, collegezalen waar alles aanwezig is.

 “Er wordt eerder te veel georganiseerd dan te weinig. Wat nodig zou zijn is niet extra cursussen, waarmee gepoogd wordt allerlei systemische problemen tot op een individueel niveau te reduceren. Wat wel nodig zou zijn, is extra tijd. Tijd om lessen voor te bereiden, maar ook tijd voor docenten om van elkaar te leren, zodat het mogelijk is om bijvoorbeeld eens bij elkaars lessen te gaan kijken.”

Wat gaat TAUU doen?

Inspiratie delen, want universitair onderwijs is prachtig

We willen inspiratie en enthousiasme blijven delen. Lesgeven aan de universiteit is een prachtvak. Dit willen we delen. Hier gaan we dus op inzetten: waardering voor elkaars onderwijs, mooie momenten met studenten, TAUU gaat ze delen.

Kennismaken en verbinden

Docenten willen van elkaar leren, bij elkaar over de schutting kijken. TAUU gaat ontmoeting en verbinding faciliteren: we zetten in op intervisie, online kennis delen en proberen zoveel mogelijk ontmoetingen te organiseren. Allereerst in de Versterk-je-onderwijs-week een wandeling naar de Botanische tuinen voor docenten.

Lunchbijeenkomsten

Tijd is schaars, maar er is wel behoefte om ervaringen uit te wisselen en te sparren met collega’s. We gaan daarom korte bijeenkomsten organiseren, waarin we onder het genot van een lekkere lunch praten over issues die leven. Docentenevaluaties, onderzoek je eigen onderwijs, omgaan met ongemotiveerde studenten, nakijkstress, loopbaanontwikkeling, enz. Heb je een onderwerp waar je graag over zou willen sparren met collega’s en experts? Laat het ons weten!

Signaleren en delen

TAUU is geen belangenbehartiger, maar we delen de kennis die we hebben graag. Docenten komen tijd tekort. En waardering. Het is al vaak gezegd. Zolang het speelt, zullen ook wij het blijven delen binnen de UU.

Quick wins zoeken om tijd te winnen                                                                 

We gaan (met jullie) op zoek naar tijdwinstpakkers. Wat kost frustrerend veel tijd? Wat kan sneller en simpeler? Online toetsen, effectiever nakijken? We zoeken binnen het netwerk van CAT naar online tools, naar life hacks die tijd besparen en we vragen experts om hun tips met ons te delen.

Loopbaanontwikkeling

HR is druk bezig met loopbaanontwikkeling van docenten. TAUU wil docenten wijzen op mogelijkheden die er binnen de UU zijn en meedenken over wat er nog ontbreekt.

 

 

Meer lezen:

Onderstaande blog van Kris van den Branden sluit goed aan op de uitkomsten van onze docentenenquete. Voor de kwaliteit van het onderwijs is het belangrijk dat er tijd is vrijgemaakt voor samenwerking, overleg en gezamenlijke professionalisering, maar de meeste docenten komen hier zelden aan toe. Lees de blog ‘Hoe worden leraren betere leraren’


7 mei 2019

U moet ingelogd zijn om te reageren, gebruik het formulier aan de linkerkant om in te loggen met uw solis gegevens.

Gerelateerd