21 mrt 2019

Drie UU-docenten krijgen Comeniusbeurs van 50.000 euro


Auteur: - TAUU team

Het NRO kent namens het ministerie van OCW 38 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijs een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 38 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het Comeniusnetwerk van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen tijdens het Comenius Festival op 6 juni 2019.

Drie collega’s van de Universiteit Utrecht ontvangen een Teaching Fellow-beurs:

Niels Bovenschen
Ontwikkelen van een interdisciplinaire biomedische bachelor laboratorium cursus in synergie met gezondheidszorg
Studenten leren beter als ze hun kennis direct kunnen toepassen in een maatschappelijke of wetenschappelijke context. Translational Medicine is de (bio)medische wetenschap die zich bezighoudt met de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar de patiënt en omgekeerd. Dit vereist een wisselwerking tussen biomedische wetenschappers, artsen, clinician-scientists en patiënten. Om deze samenwerking te realiseren, ontwikkelt de Faculteit Geneeskunde voor bachelorstudenten een curriculaire interdisciplinaire biomedische laboratorium keuzecursus, in een didactisch framewerk van op onderzoek gebaseerd leren.

Tom Frijns
Synchrony. An embodied approach to developing intercultural competence
In tegenstelling tot traditionele cognitieve benaderingen ontwikkelt de UU een trainingsmodule met behulp van een strategie, die de interculturele competentie van studenten vergroot. Daarbij wordt een inclusief en coöperatief klaslokaalklimaat gecreëerd. De module bevordert 21ste-eeuwse vaardigheden als interculturele communicatie en samenwerking, en leerprestaties in het algemeen van de internationale masterstudenten Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie.

Bert Weckhuysen
The Da Vinci Project. Towards an active learning-by-doing approach to train a new generation of true connectors in the field of sustainability
Duurzame ontwikkeling en het streven naar circulaire economieën vereisen een samenwerking van maatschappij, wetenschap en technologie. Academisch onderwijs moet een nieuwe generatie transdisciplinaire professionals opleiden, die in staat zijn om – met belanghebbenden – innovatieve oplossingen te creëren. Het Da Vinci-project daagt derdejaars bachelorstudenten uit om – via leren door te doen – de grenzen tussen wetenschappelijke disciplines te overschrijden.

Heel erg gefeliciteerd alledrie!

 

Share

Geef een reactie