3 apr 2019

Cursus: Onderzoek van studenten begeleiden


Tijdstip: 09:30
Locatie: NTB
Auteur: - TAUU team

Het begeleiden van onderzoek van studenten is een ingewikkeld proces dat zich afspeelt tussen twee individuen. De aard en mogelijkheden van de student, de begeleider, en het type onderzoek bepalen wat op welk moment de beste interventie is. In deze cursus leren deelnemers hun eigen handelingsrepertoire te vergroten. Wij bieden handreikingen voor begeleiders, zoals een begeleidingsprotocol, voorbeelden van “good practices” en tips om met kritieke momenten in het begeleidingstraject om te gaan.

De cursus richt zich op zowel het perspectief van de begeleider als het perspectief van de student. Het cursusprogramma wordt aangepast aan de vragen van de deelnemers, die vooraf schriftelijk worden geinventariseerd. Onderlinge discussie en oefening aan de hand van concreet materiaal vormen een zeer belangrijk element. Daarnaast wordt er ook uitleg gegeven over de verschillende aspecten van het begeleiden van onderzoek.

Doelen
De cursus beoogt dat de deelnemers na afloop van de cursus:

  • Op de hoogte zijn van didactische inzichten over onderzoeksbegeleiding
  • Zicht hebben op hun eigen sterke en zwakkere kanten als onderzoeksbegeleider
  • Hun begeleidingsrepertoire (gesprekstechnieken, coachingsvaardigheden) hebben vergroot
  • Beschikken over een zelf ontworpen begeleidingsplan
  • Nuttige ideeën hebben opgedaan voor de aanpak van (lastige) begeleidingssituaties waar zij zich mee geconfronteerd zien.

Data
woensdag 3 april 2019 (9.30 – 12.30 uur)
woensdag 17 april 2019 (9.30 – 12.30 uur)
woensdag 8 mei 2019 (9.30 – 12.30 uur)
woensdag 22 mei 2019 (9.30 – 12.30 uur)

Kosten
De kosten bedragen € 900,- per persoon voor medewerkers van de Universiteit Utrecht / UMC, inclusief literatuur.
Voor externe deelnemers zijn de kosten € 1060,- inclusief literatuur.

Meer informatie en aanmelden

Contactpersoon:

Mario de Jonge (m.o.dejonge@uu.nl)

Laatst gewijzigd:

22 januari 2019

Share

Geef een reactie