23 jan 2019

23 januari: Leve de tijdelijke docent?!


Tijdstip: 16:00 - 18:00
Locatie: Aula Academiegebouw
Auteur:

Van wegwerpdocent tot draaideurdocent: wat te doen met onze tijdelijke docenten? ‘Weg met de wegwerpdocent’ las de titel van een opiniecolumn in de Volkskrant in juni 2015, waarmee werd verwezen naar de grootschalige toepassing van tijdelijke contracten binnen de Nederlandse universiteiten. Ondanks het streven in de cao universiteiten van 2016 om dit te verminderen werkt een groot deel van de docenten binnen de UU nog altijd met een tijdelijk contract van één tot maximaal vier jaar, met weinig tot geen toekomstperspectief. Om hier verandering in te brengen heeft een groep tijdelijke UU docenten een manifest opgesteld waarin zij pleiten voor betere werkomstandigheden en toekomstperspectieven voor tijdelijke docenten. Op woensdag 23 januari wordt dit manifest via een symposium worden gepresenteerd aan het universiteitsbestuur. Hierbij willen wij faculteitsbesturen, vakbonden, media en andere geïnteresseerden uitnodigen om dit symposium bij te wonen, het gesprek aan te gaan en de UU docent te helpen naar een betere toekomst.

Share

Geef een reactie