06 apr 2018

Vier nieuwe USO-projecten gaan het Utrechts onderwijs verrijken


Auteur:

Het Utrechts onderwijs heeft er weer vier nieuwe USO projecten bij:

1.      Dieper leren door online peerfeedback (€ 85.382).

In dit project wordt een gevalideerde peerfeedbackmethode ontwikkeld, gericht op diep leren in het hoger onderwijs. Vernieuwend daarbij is de extra stap die wordt toegevoegd, namelijk de studenten reviewen de ontvangen feedback: er wordt feedback op feedback gegeven. De methode wordt geïmplementeerd en op effectiviteit onderzocht in minstens zes pilots binnen Bèta, GW en UCU. Op drie niveaus wordt een leerlijn Peerfeedback ontwikkeld waarbinnen de academische dialoog centraal staat.

Contactpersoon: Fred Wiegant (Bèta).     

2.      CLIKCS: Cocreating Health Information Knowledge Clips for Society (€ 88.223).

CLIKCS is een multidisciplinair onderwijsproject waar studenten van verschillende opleidingen samen online publiekseducatiemateriaal maken in de vorm van kennisclips en webteksten. Deze onderwijsvorm is innovatief, brengt studenten in verbinding met de samenleving, is interdisciplinair en leert studenten gebruik te maken van digitale middelen voor kennisverspreiding. Studenten Geneeskunde leren over communiceren met patiënten en studenten CIW leren over digitale communicatie in co-creatie met patiënten.

Contactpersoon: Joost Frenkel (GNK).

3.      THERMOS: TeacHers MOnitoring their Students (€ 245.685).

THERMOS draagt bij aan het creëren van een leeromgeving die studenten optimaal ondersteunt, door hen meer grip op hun studie-aanpak te geven. In dit project wordt informatie over hoe studenten studeren (studeergedrag) en hoe zij de leeromgeving ervaren (studeerervaring) geïntegreerd met data over studievoortgang (OSIRIS). Studenten kunnen daarbij ondersteuning vinden bij tutoren en studieadviseurs. THERMOS helpt ook deze begeleiders het studeergedrag, -ervaring en voortgang van studenten te monitoren en ondersteunt zo het voeren van gesprekken met studenten. Wanneer wordt geaggregeerd naar groepsniveau kan het docenten informeren over de leeromgeving in hun cursus als geheel.

Contactpersoon: Marieke van der Schaaf (FSW)

4.      Select-UU: een impuls voor de selectiepraktijk (€ 210.658).

Dit project beoogt de selectieprocedures binnen de UU te verbeteren door daarvoor betrouwbare instrumenten te ontwikkelen, die aansluiten op de specifieke vaardigheden die binnen een opleidingen van belang zijn (alignment). Vooral de ontwikkeling van instrumenten voor de selectie op hogere cognitieve vaardigheden die aansluiten bij opleidingsdoelen zijn daarbij de uitdaging.

Contactpersoon: Sebastiaan Steenman (REBO)

De projecten kenmerken zich doordat ze bijdragen aan actuele vraagstukken en ontwikkelingen in het academisch onderwijs: het bevorderen van kritisch denken door middel van peer-feedback, betere aansluiting op de beroepspraktijk door te oefenen met doelgroep communicatie, creëren van een optimale leeromgeving door studenten meer grip te geven op hun studie-aanpak en betere selectiemethoden ontwikkelen die passen bij de specifieke vaardigheden die vereist zijn voor een opleiding.

Utrecht loopt voorop

Sinds 2012 kent de universiteit het Utrecht Stimuleringsfonds Onderwijs (USO). De Universiteit Utrecht loopt hiermee voorop in het stimuleren van onderwijsinnovatie door docenten zelf. Met het fonds toont de universiteit haar waardering voor het onderwijs en wil zij goed docentschap ondersteunen. Jaarlijks is 1 miljoen euro beschikbaar voor universiteit brede projecten tot een maximum van 250.000 euro. De projectvoorstellen worden beoordeeld door een commissie die onder de verantwoordelijkheid van de Board van het Centre for Academic Teaching valt. Voorstellen dienen aan te sluiten bij het Strategisch Plan. Naast de universiteit brede projecten krijgen de faculteiten samen ook 1 miljoen euro voor kleinschaligere projecten.

 

Share

Geef een reactie