28 mei 2018

CAT Workshop Interprofessioneel samenwerken / Working Interprofessionally (USO project)


Tijdstip: 09.00-11.15
Locatie: Teaching & Learning Lab, 3.19 Buys Ballotgebouw
Auteur:

Let op: afhangende van de groepssamenstelling kan deze workshop in het Engels gegeven worden. 

Maandag 28 mei staat de CAT Workshop in het teken van het USO-project Interprofessioneel samenwerken. In dit project ontwikkelen de opleidingen Geneeskunde, Diergeneeskunde, Farmacie en Bestuur & Organisatie onderwijs waarin samenwerking tussen verschillende professionals centraal staat. In een simulatieweek in de masterfase ervaren en oefenen studenten interprofessioneel werken in realistische maar herkenbare situaties. Elke dag spelen de studenten een andere arts-rol en oefenen zij samenwerking aan de hand van casuïstiek. Dit onderwijs wordt sinds september gegeven en wordt positief beoordeeld door studenten én docenten.

Tijdens deze workshop kunnen deelnemers dit onderwijs zelf ervaren aan de hand van een aantal elementen uit dit onderwijs, zoals workshop, interprofessionele casus en multidisciplinair overleg. Daarna wordt gezamenlijk gereflecteerd op de leeropbrengsten en het toepassen van deze onderwijsvorm in andere opleidingen.

De inhoud van deze workshop sluit aan bij opleidingen waar interprofessioneel handelen van belang is. Docenten, onderwijsontwikkelaars, curriculum coördinatoren en studenten zijn van harte welkom.

Meld je hier aan voor deze workshop!

_______

On Monday 28 May the CAT workshop will be centred around the USO project Working Interprofessionally (Interprofessioneel samenwerken). In this project, the disciplines Medicine, Veterinary Medicine, Pharmaceutical Sciences and Governance create academic programmes in which collaboration between professionals takes a central role. During a simulation week in the Master’s programme, students experience and practice with interprofessional working in realistic and familiar situations. Every day, students alternate roles and practice with working together on different case studies. This form of teaching has been on offer since September and is evaluated positively by both students and teachers.

In this workshop, participants will experience this type of teaching themselves based on several elements taken from it, such as workshops, interprofessional cases and multidisciplinary consultation. Afterwards, the group will reflect on the gains from implementing this type of teaching in different programmes.

The content of this workshop is well suited for academic programmes where working interprofessionally is important. Teaching, educational developers, curriculum coordinators and students are all very welcome.

Sign up for this workshop here!

Share

Eén reactie op “CAT Workshop Interprofessioneel samenwerken / Working Interprofessionally (USO project)

Geef een reactie