13 mrt 2018

Succesvol mini-symposium van de SoTL-XL leergang


Auteur:

Op donderdag 25 januari vond het mini-symposium van de leergang SoTL-XL plaats (2016-2017). Drie van de deelnemers presenteerden de resultaten van hun projecten voor de leergang. In hun project gebruikten ze de principes van Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) om aan een onderzoeksvraag uit de eigen onderwijspraktijk te werken.  

Yolanda van Beek van de Faculteit Sociale Wetenschappen onderzocht of het gebruik van activerende werkvormen in haar colleges voor FSW haar studenten naar een hoger niveau van leren en begrijpen kon brengen. Haar interventieonderzoek maakte gebruik van flipped-classroom colleges en bijbehorende praktijkopdrachten in de collegezaal. Emmanuel van Dongen van Rechtsgeleerdheid (Faculteit REBO) keek, in de cursus die hij coördineert, naar de effecten van de leeromgeving en de doceerstijl van werkgroep docenten op de leerstijl van studenten. Het grote aantal studenten en docenten van zijn cursus maakte het mogelijk voor hem om uitgebreide statistische analyses te doen. Agnes Andeweg van University College Utrecht, daarentegen, evalueerde met kwalitatieve methoden binnen een kleinschalige context de effectiviteit van een cursus methodologie voor de Geesteswetenschappen. Deze resultaten presenteerde ze al eerder op de EuroSoTL, een tweejaarlijks SoTL congres.

De uiteenlopende projecten zijn kenmerkend voor de SoTL-XL leergang in zijn geheel, waarin docenten uit verschillende UU faculteiten een jaar lang bij elkaar zijn gekomen om ervaring met SoTL op te doen. De SoTL leergang is opgezet vanuit de TAUU om zo alle docenten de gelegenheid te geven nader kennis te maken met de voordelen van SoTL. In de SoTL-XL leergang bespraken de deelnemers, Onder begeleiding van Irma Meijerman (Beta Wetenschappen) en Jocelyn Ballantyne (UCU) de individuele projecten en onderwijsvragen met elkaar. Daarnaast was een belangrijk onderdeel het aanreiken van handvatten die docenten kunnen gebruiken om hun eigen onderwijs beter te evalueren. Door deel te nemen aan de SoTL-XL leergang kregen de deelnemers meer inzicht in hoe ze de kwaliteit van hun eigen onderwijs kunnen verbeteren. En dat inzicht is, op langere termijn, pure winst voor de verbetering van het gehele hoger onderwijssysteem, zowel binnen de UU als binnen Nederland.

Een belangrijk principe van SoTL is dat de opgedane inzichten ook met andere collega’s worden gedeeld zodat ze er zelf mee aan de slag kunnen binnen hun eigen onderwijspraktijk. In dit opzicht was het symposium, dat mede georganiseerd werd door TAUU, een toepasselijke slotbijeenkomst voor de leergang. Het leverde een informatieve en inhoudelijke bijeenkomst op met een gevarieerd publiek bestaande uit andere deelnemers van de leergang en UU medewerkers met belangstelling voor SoTL. Onder de belangstellenden bevonden zich ook enkele stafleden en teaching fellows van het Centre for Academic Teaching (CAT), waar de SoTL leergang geldt als een van de pijlers. Irma Meijerman is sinds 1 februari van dit jaar aangesteld als teaching fellow van het CAT en haar teaching-fellow project heeft als belangrijkste doel SoTL als manier van docentontwikkeling onder docenten te bevorderen en te onderzoeken.

Meer weten over de SoTL leergang of SoTL in het algemeen? Neem dan contact op met Irma Meijerman, I.Meijerman@uu.nl

 

 

Share

Geef een reactie