06 jul 2017

Resultaten onderzoek naar UU-brede onderwijsinnovaties Educate-it bekend


Auteur:

De resultaten van het onderzoek naar UU-brede onderwijsinnovaties  van Educate-it zijn bekend. Binnen het programma Educate-it worden alle onderwijsinnovaties geëvalueerd en beoordeeld op hun meerwaarde voor de kwaliteit van het onderwijs en hoe dit bijdraagt aan het activeren van studenten en het blended maken van het onderwijs. 

Zo zijn in 2016-2017 standaard studentvragenlijsten uitgezet over 4 thema’s in 37 cursussen waar innovatietools zijn ingezet, die door meer dan 1000 respondenten is ingevuld. Op de stelling “Door het gebruik van deze IT-tool begrijp ik de stof beter” scoren studenten gemiddeld een 3,62 op een vijfpuntschaal van 1-5. Alle onderwijsinnovaties worden UU-breed onderzocht en daarvoor worden verschillende methoden en soorten data gebruikt. Welke onderzoeken Educate-it uitvoert, hoe en wat de resultaten daarvan zijn, zijn overzichtelijk weergegeven in deze Infographic Kwaliteit en Onderzoek.

Wetenschappelijk onderzoek naar de projecten die worden uitgevoerd draagt in de eerste plaats bij aan het leveren van evidentie over blended learning. Tegelijkertijd zijn we het als academie aan onze stand verplicht om ons onderwijs te onderzoeken en verandering plaats te laten vinden op basis van evidentie.

Share

Geef een reactie