20 apr 2017

Hoe worden docenten op jouw faculteit genoemd?


Auteur: - TAUU team

Ik schrijf het volgende vanuit mijn rol als nieuwsgierige docent, en niet als redactielid van het TAUU-team

Bij het schrijven van het artikel over juniordocenten die juniordocenten begeleiden, stak een interessante kwestie de kop op: wat is eigenlijk de officiële benaming van deze docenten?

De universitaire regeling WP-FLOW III, kwalificatiesystematiek voor wetenschappelijk medewerkers van de Universiteit Utrecht, spreekt van een docent wanneer aan alle van de onderstaande voorwaarden is voldaan:

– de betreffende medewerker heeft een dienstverband voor bepaalde tijd;
– de medewerker is voor aanvang van het dienstverband in kennis gesteld van het gegeven dat aan het einde van het tijdelijke dienstverband geen uitzicht bestaat op een vervolgaanstelling in de wetenschappelijke staf, vanwege toepassing van dit functieprofiel;
– de medewerker die is ingedeeld op niveau van docent 4 (schaal 10) start vanaf het begin van de aanstelling met het traject voor het behalen van de basiskwalificatie onderwijs; als regel moet de basiskwalificatie binnen 2 jaar worden behaald;
– de medewerker kan niet eerder in een zwaarder functieniveau van het functieprofiel ‘docent’ worden aangesteld dan na het behalen van de basiskwalificatie onderwijs;
– voordat de medewerker onderzoektaken krijgt opgedragen, wordt deze ingedeeld in het functieprofiel (junior) UD.

Die docent bevindt zich dan hier in het organogram:

 

Uit eigen ervaring weet ik dat deze docenten bij de faculteit Sociale Wetenschappen doorgaans ‘juniordocenten’ of ‘tijdelijk docenten’ worden genoemd. Allebei lastig, want niet elke docent is qua leeftijd of ervaring een junior en het tijdelijke karakter van de functie is voor velen een pijnpunt. Vandaar mijn vraag:

Hoe worden deze docenten aan jouw faculteit genoemd?

Share

Geef een reactie