22 jun 2017

Afscheidscollege Ruud Abma


Tijdstip: 15.45-16.30 (inloop vanaf 15.00; borrel na afloop)
Locatie: Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht
Auteur:

Op donderdag 22 juni geeft Ruud Abma (ASW) zijn afscheidscollege ‘Het verdrongen curriculum’.

Het verdrongen curriculum
Over onderwijs in de sociale wetenschappen

We verwachten van onze afgestudeerden dat ze zelfbewuste en kritische beroepsbeoefenaren zijn, en dat ze bij het analyseren van vraagstukken van mens en maatschappij een wetenschappelijke houding aan de dag leggen. Hoe kunnen we het onderwijs in de sociale wetenschappen verder optimaliseren, zodanig dat die wetenschappelijke houding tijdens de studie stevig in de persoon van de student verankerd raakt? In zijn afscheidscollege put docent Algemene Sociale Wetenschappen Ruud Abma uit ruim drie decennia onderwijservaring om deze vraag te beantwoorden.

Share

Geef een reactie