28 mei 2018

Leergang voor examencommissies: borging toetskwaliteit en eindniveau – O&T, FSW


Tijdstip: 09:30 - 12:30
Locatie: De Uithof
Auteur: - O&T, COLUU

De examencommissies zijn verantwoordelijk voor het borgen van de toetskwaliteit en het gerealiseerd eindniveau. Dit is geregeld met de wetswijziging in 2011. Maar met de invoering van deze wet is ook het toegekend belang bij visitatie vergroot. Is de kwaliteit onder de maat dan heeft de opleiding een groot probleem. De afgelopen vijf jaar is er veel werk gemaakt bij de faculteiten binnen onze universiteit om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken, vorm te geven en in te richten. Bij sommige opleidingen met meer succes dan bij andere.

INHOUD

De leergang Borging toetskwaliteit en eindniveau voor examencommissies heeft een vraaggestuurd en interactief karakter en stelt casuïstiek uit de praktijk van examencommissies centraal. Uitwisselen van ervaringen en het inhoudelijk verdiepen van kennis over toetsen en beoordelen is de kern. In de leergang gaan we dieper in op de feitelijke verantwoordelijkheden (wat wordt wettelijk gezien precies verwacht), welke informatie en achtergrondkennis op het gebeid van toetsen en beoordelen daarvoor is benodigd en hoe de opleiding de rollen en taken op een verstandige manier kan vervullen. De deelnemers kunnen ook zelf thema’s en onderwerpen inbrengen, waar we dan tijdens de verschillende bijeenkomsten op in zullen gaan.

Het perspectief is primair: het kunnen verantwoorden van de gerealiseerde toetskwaliteit en het eindniveau bij visitatie. Deelnemers kunnen veel van elkaar leren over hoe je dat handig en verstandig kan doen. Er is voldoende gelegenheid om dilemma’s die de toezichthoudende rol met zich meebrengt in te brengen. De bijeenkomsten worden geleid door toetsexperts van het Centrum voor Onderwijs en Leren die zorgdragen voor toetsspecifieke ondersteuning.

DOELSTELLINGEN

Na afloop:

  • kun je beter strategische keuzes maken om het de kwaliteit van toetsen, toetsprogramma’s en het gerealiseerd eindniveau te (laten) borgen
  • weet je welke werkwijzen u kunt inzetten voor het maken van de strategische keuzes

DOELGROEP

De leergang is bedoeld voor leden van examencommissies van de Universiteit Utrecht.

DATA

Er zijn drie bijeenkomsten (maandagen van 9.30-12.30 uur):

  • 28 mei, 11 juni en 25 juni 2018.

KOSTEN

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname: de leergang wordt gefinancierd door het college van bestuur van de Universiteit Utrecht.

Meer informatie en AANMELDEN

Zie de website van Onderwijsadvies & Training

Share

Geef een reactie