25 okt 2018

Cursus Onderzoek van promovendi begeleiden – O&T, FSW


Tijdstip: 13:30 - 16:30
Locatie: De Uithof
Auteur: - O&T, COLUU

Het begeleiden van onderzoek is een ingewikkeld proces. De aard en mogelijkheden van de onderzoeker, de begeleider(s), en het type onderzoek bepalen wat op welk moment de beste interventie is. In deze cursus leren deelnemers hun eigen handelingsrepertoire te vergroten. Als dagelijks begeleider of (co-) promotor ben je niet alleen inhoudsdeskundige, maar ook (mede) onderzoeker, coach en beoordelaar. In de cursus ‘Begeleiden van Promovendi’ van het Centrum voor Onderwijs en Leren van deze universiteit leren begeleiders omgaan met deze rollen. Prangende vragen komen ter tafel als: ‘hoe help je de promovendus een onafhankelijk onderzoeker te worden’, ‘hoe signaleer je tijdig probleemgedrag, en hoe ga je er dan mee om?’, ‘hoe houd je rekening met verschillende persoonlijke werk- en leerstijlen’ en ‘hoe communiceer je met elkaar over wederzijdse verwachtingen’?

DOELGROEP
Deze cursus is bedoeld voor dagelijks begeleiders en (co-) promotoren van promovendi van Universiteit Utrecht, maar ook voor begeleiders van andere universiteiten en hoger onderwijs instellingen. Het programma biedt zowel ondersteuning bij de professionele ontwikkeling voor beginnende begeleiders als ervaren begeleiders.

DATA
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten (allemaal donderdagen van 13:30-16:30 uur):

  • 25 oktober 2018
  • 15 november 2018
  • 6 december 2018
  • 17 januari 2019

MEER INFORMATIE
Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Onderwijsadvies & Training.

Share

Geef een reactie