12 nov 2018

Verdiepende workshop voor tutoren: motivatie en zelfsturing – O&T, FSW


Tijdstip: 14:30 - 16:45
Locatie: De Uithof
Auteur: - O&T, COLUU

Van een  tutor wordt verwacht dat deze studenten kan begeleiden bij  het ontwikkelen van hun studievaardigheden en goed studeergedrag.  Het gaat veelal om zaken als effectief studeren, (studie-)motivatie, planning en een zelfstandige studiehouding. Studenten hebben vooral moeite met het reguleren van hun eigen studiegedrag; hoe ga je goed om met langetermijnverplichtingen versus de kortetermijnverleidingen? Hoe kun je hier een bijdrage aan leveren als tutor en hoe zorg je dat de verantwoordelijkheid voor de studievoortgang  bij de student zelf blijft liggen?

In deze workshop bespreken we modellen over motivatie en zelfsturing, die van belang zijn wanneer je hier als tutor aandacht aan wilt besteden. Deelnemers ervaren eerst zelf wat hen motiveert, op welke wijze zij hun eigen gedrag sturen en waar dit voor verbetering vatbaar is. Op basis van deze inzichten is er ruimte om met elkaar de consequenties voor de begeleidingspraktijk vast te stellen en deze te vertalen naar een gespreksformat of werkvorm waarmee de zelfsturing van studenten gestimuleerd wordt.

Na afloop kun je:

  • aan de hand van toegankelijke modellen uitleggen welke factoren van invloed zijn op motivatie en zelfsturing
  • duiden wat de student nodig heeft om zichzelf te motiveren en zijn gedrag in een richting te sturen die hij/zij wil
  • doelgerichte werkvormen ontwerpen die je in staat stellen op effectieve wijze aandacht te besteden aan deze thema’s in je eigen tutoraatspraktijk.

Doelgroep
Tutoren/docenten, studieadviseurs.

Kosten
€ 115,-

Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie en aanmelden de website van Onderwijsadvies & Training.

Share

Geef een reactie